Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

22 | 06 | 2018

HERVORMDE GEMEENTE KINDERDIJK-MIDDELWEG

Welkom op deze site, hier vindt u informatie over onze Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg.

Deze site is bedoeld om u op de hoogte te houden van alles wat er in de gemeente gebeurt en D.V. gaat gebeuren. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u met ons in contact komen, neem dan gerust contact met ons op door een mailtje te sturen via de volgende link: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg is een gemeente die wil staan in de traditie van de Reformatie. De belijdenis van de kerk in haar beginjaren en van de kerk in de Reformatie is ook haar belijden. Totdat Hij komt!

Kerkdiensten Rehoboth
juni
24

09:30 - 11:30
Voorganger : Ds. A. van Lingen
Viering Heilig Avondmaal- De volken zingen Gods lof

juni
24

18:30 - 20:00
Voorganger : Ds. A. van Lingen
Dankzegging Heilig Avondmaal - Leven met de eeuwigheid

juli
1

10:00 - 11:30
Voorganger : Ds. J.J. Verhaar - Krimpen aan de IJssel

juli
1

18:00 - 19:30
Voorganger : Ds. A. van Lingen

Kerkdiensten Kinderdijk
juni
24

16:30 - 18:00
Voorganger : Ds. A. van Lingen
Dankzegging Heilig Avondmaal -Leven met de eeuwigheid

juli
1

10:00 - 11:30
Voorganger : Ds. A. van Lingen

juli
1

18:00 - 19:30
Voorganger : Ds. L. Hak - IJzendoorn

juli
8

18:00 - 19:30
Voorganger : Ds. J.J. Verhaar - Krimpen a/d IJssel

Liederen Pinksteren 2018

 

Weerklank 194: 1, 5 en 6


1 Heer, ik hoor van rijke zegen,

die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.


5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,

bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

6 Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and’ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij,
zegen and’ren, maar ook mij.


Weerklank 195 (lied 2 x in zijn geheel zingen)

Heilige Geest van God,)

vul opnieuw mijn hart.)2x

Vul mij opnieuw,

vul mij opnieuw.

Heilige Geest,

vul opnieuw mijn hart.

 

Weerklank 51 (Psalm 51  vers 5)

Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,

geef mij een vaste geest, die diep van binnen

zonder onzekerheid U blijft beminnen,

verwerp mij niet van voor uw aangezicht.

Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God,

laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,

en richt geheel mijn wil op uw gebod,

dan zal ik zondaars op uw wegen leiden

 

Weerklank 197 vers  1, 2, 3, 9

(https://www.youtube.com/watch?v=wSGmxO__SsI)

In vuur en vlam zet ons de Geest

gegeven op het Pinksterfeest,

ten leven op ons uitgestort

hoor hoe Gods kerk geboren wordt!

Wie door dit vuur wordt aangeraakt

en uit het ongeloof ontwaakt,

beleeft - God lof! - een ommekeer,

de dag van de verrezen Heer.

Wie op het rijk van Christus hoopt

ontvangt de Geest en wordt gedoopt

God heeft uw zonden weggedaan,

een nieuwe mens is opgestaan!

Zo waait de wind, zo blaast de Geest,

zo laait het vuur van pinksterfeest,

wij zijn het lichaam, Hij het hoofd

uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

 

Weerklank 615

‘k Stel mijn vertrouwen

op de Heer, mijn God.

Want in zijn hand

ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,

zijn vrede woont in mij.

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:

Hij is mij steeds nabij.

 

Weerklank 205 vers 1, 2 en 3

1 Stroom, o vloed van Gods genade in gemeente, huis en hart!

Laat in overvloed zich baden, wie door dorheid wordt benard.

Laat, o Geest, Uw stromen vloeien, over het verdroogde zand;

dan zal de woestijn gaan bloeien; groeien vruchten op het land

 

2 Laat het uit Gods hemel stromen in de kerken wereldwijd!

Van Uw nederdaling dromen zonen, dochters, wijd en zijd.

Nieuwe liefde, nieuwe zangen, kracht, die zielen tot U tilt,

schenk Uw stroom, aan wie verlangen dat God zelf hun dorst eens stilt.

 

3 Komt, gij dorstigen, hier drinken uit die frisse heilfontein!

Laat uw ziel in 't stof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn.

Laat U door haar golven dragen heel de lange levensreis

Tot u, na uw aardse dagen, wordt geleid in ’t paradijs.

 

Weerklank 199 vers 4 en Psalm 134 vers 3 

Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U,

kom, wees aanwezig in het woord;

wek onze geest, opdat hij hoort,

wek ons tot leven, hier en nu.

Dat 's HEEREN zegen op u daal';

Zijn gunst uit Sion u bestraal';

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER.

Extra Agenda Items
juni
23

23 juni 20:00 - 23:30
Time-out
Vuur

juni
24

24 juni 09:55 - 10:00
Voorzang: Psalm 11 vers 1 en 2

juni
24

24 juni 17:55 - 18:00
Voorzang: Psalm 12 vers 6 en 7

juni
25

25 juni 10:00 - 12:00
Verjaardag Ds.
Koffie drinken in de pastorie

Zoeken
Nieuws

 

bakactie

 

Dagelijks Woord

Recent gewijzigd
Meest gelezen