Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

21 | 04 | 2018
Kerkdiensten
apr
22

10:00 - 11:30
Voorganger : Ds. A. van Lingen
Thema: Het ware christenleven

apr
22

10:00 - 11:30
Voorganger : Ds. j. Muller - Bleskensgraaf
Thema:De verschijning aan de 500

apr
22

18:00 - 19:30
Voorganger : Ds. A. van Lingen
Thema: De opstanding en het gebed

apr
22

18:00 - 19:30
Voorganger : Ds. M. H. Vastenhout - Eethen

apr
29

10:00 - 11:30
Voorganger : Ds. A. van Lingen

apr
29

10:00 - 11:30
Voorganger : Ds. R.W. van Mourik - Alblasserdam

apr
29

18:00 - 19:30
Voorganger : Ds. T. C. de Leeuw - 's Gevelduijn - Capelle

apr
29

18:00 - 19:30
Voorganger : Prop. A. A. Teeuw - Ridderkerk

mei
6

10:00 - 11:30
Voorganger : Ds. A. van Lingen
Openbare Geloofsbelijdenis

mei
6

18:00 - 19:30
Voorganger : Ds. A. van Linge

Agenda
apr
21

20:00 - 23:30
Time-out
Open avond

apr
22

20:00 - 20:30
Club +18
Podiumzaal Rehoboth

mei
5

20:00 - 23:30
Time-out
Oranje avond

Weerklank 171

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
1, 2 en 3

1. Geprezen zij de Heer,

die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft.

Die heel het aard gebeuren

vast in handen heeft.

REFREIN:

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.

2. Verdreven is de schaduw van de nacht.

En wie Hem aanvaarden wil wordt eens veilig thuis gebracht.

Voor Hem geldt ook dit wonder:

alles is volbracht.

REFREIN (1X)

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

dat uitstraalt van het kruis,

dat eens voor ons werd opgericht.

En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

REFREIN (2X)

Weerklank 177 Jezus is mijn toeverlaat
1 en 7

Jezus is mijn toeverlaat.

Hij, mijn Heiland, is het leven.

Ik zal aan Gods wijze raad

mij blijmoedig overgeven.

Jaagt de dood nog angsten aan,

Hij, mijn Heiland, heeft voldaan.

Kerk van God, wees zeer verheugd,

leg op Christus' trouw u neder!

Juich van harte, vol van vreugd!

eenmaal komt Hij tot u weder,

die met luid bazuingeschal

't dodenrijk ontsluiten zal.

Weerklank 183 U zij de glorie
1, 2 en 3

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Vol van licht en luister daalt de engel af

en verbreekt de kluister van ’t verwonnen graf.


Refrein: U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,

Redder van de Zijnen; twijfel nu niet meer.

Zie Zijn aanschijn blinken als de morgenzon,

laat uw lied weerklinken: ‘Christus overwon!’.


Refrein

Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed

die met heel mijn wezen ik beminnen moet.

Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat,

die mij in zijn glorie eeuwig delen laat. 


Refrein

Weerklank 428 Er is een verlosser
alles

Er is een Verlosser,     

Jezus, Zoon van God.

Kostbaar Lam van God, Messias,

heilig God is Hij.

Jezus mijn Verlosser,   

niemand is aan u gelijk.

Kostbaar Lam van God, Messias,

maakt van zonden vrij.

Dank u, o mijn Vader,

u gaf uw eigen Zoon,

uw Geest als hulp voor ons totdat,

het werk op aarde is gedaan.

Ja, de dag zal komen,

dat ik Jezus zie.

Dan zal ik mijn Koning dienen,

voor eeuwig en eeuwig.

Dank u, o mijn Vader,

u gaf uw eigen Zoon,

uw Geest als hulp voor ons totdat,

het werk op aarde is gedaan.

Weerklank 448 Jezus leeft in eeuwigheid
alles

Weerklank 581 De Heer is waarlijk opgestaan

Vier coupletten

Jezus deed de dood teniet.

Zing daarom het hoogste lied.

De Heer is waarlijk opgestaan,

halleluja!

Vrouwen uit Jeruzalem,

kwamen vroeg en zochten Hem.

De Heer is waarlijk opgestaan,

halleluja!

Hij, die grote mensenzoon,

gaat door 't graf heen naar zijn troon.

De Heer is waarlijk opgestaan,

halleluja!

Zoekt Hem bij de doden niet,

maar zingt mee het hoogste lied.

De Heer is waarlijk opgestaan,

halleluja!


Weerklank 172 God dank! Laat iedereen het horen (wijs: ps 118 ritmisch) & Ps 118:14

2 coupletten

God dank! Laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren
Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,
een engel kondigt stralend aan:
Zie waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk de Heer is opgestaan!

Gij zijt mijn God, U zal ik loven,

Verhogen Uwe majesteit;

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;

U prijz' ik tot in eeuwigheid.

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,

Want goed is d' Oppermajesteit;

Zijn goedheid gaat het al te boven;

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Zoeken
Nieuws

 

bakactie

 

Dagelijks Woord

Recent gewijzigd
Meest gelezen