Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

20 | 04 | 2018

Zondagsschool Gideon

Op 17 september 2017 zijn we weer een nieuw zondagsschoolseizoen gestart. Samen met uw kind(eren) hopen we d.m.v. de vertellingen uit de Bijbel en een verwerking te ontdekken hoe groot onze God is.

In klas 5 wordt gewerkt met een catechisatiemethode als ‘opstap’ naar de catechisatie.

Elke week willen we de kinderen de tekst aanleren aan de hand van het roosterboekje. Daarnaast wordt er elke maand aandacht besteed aan een psalm volgens een vooraf opgesteld rooster. Dit is voor elke klas een andere psalm. Deze psalmen komen terug tijdens de voorzang in de kerkdiensten op de laatste zondag van de maand. De zondagsschool wordt elke zondag gehouden van 14.30-15.30 uur. Wanneer er geen zondagsschool is, zal dit in de kerkbode vermeld worden. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn hartelijk welkom. Mocht u een keer een zondagsschoolmiddag willen bijwonen, dan bent u hartelijk welkom..

Data voor de vieringen kunt u vast noteren:

Kerstviering Maandag 25 december       18.00 uur
Paasviering    
Sluitingsmiddag     Zondag 27 mei 14.30 uur
Geen   zondagsschool op (vakanties en avondmaalzondagen):  
15-okt 03-dec 24-dec 31-dec 25-feb 11-mrt  
01-apr 29-apr 06-mei 20-mei      
             

We bidden voor een gezegend seizoen en vragen ook uw voorbede.

Contactpersoon:   Mevr. F. de Koning - Kampstra
☏ 0184 - 68 18 38

SKG rekening NL 17 FVLB 0227135202  


Zondagsschool 'Josafath'

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar in Kinderdijk is er zondagsschool in de Dorpskerk op zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.

Contactpersoon:     W. Verloop
☏ 078 - 693 26 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken
Nieuws

 

bakactie

 

Dagelijks Woord

Recent gewijzigd
Meest gelezen