Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

23 | 07 | 2018

Zondagsschool Gideon

Samen met uw kind(eren) hopen we d.m.v. de vertellingen uit de Bijbel en een verwerking te ontdekken hoe groot onze God is.

In klas 5 wordt gewerkt met een catechisatiemethode als ‘opstap’ naar de catechisatie.

Elke week willen we de kinderen de tekst aanleren aan de hand van het roosterboekje. Daarnaast wordt er elke maand aandacht besteed aan een psalm volgens een vooraf opgesteld rooster. Dit is voor elke klas een andere psalm. Deze psalmen komen terug tijdens de voorzang in de kerkdiensten op de laatste zondag van de maand. De zondagsschool wordt elke zondag gehouden van 14.30-15.30 uur. Wanneer er geen zondagsschool is, zal dit in de kerkbode vermeld worden. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn hartelijk welkom. Mocht u een keer een zondagsschoolmiddag willen bijwonen, dan bent u hartelijk welkom..

Data voor de vieringen kunt u vast noteren:

Kerstviering Maandag 25 december       18.00 uur
Paasviering    
Sluitingsmiddag     Zondag 27 mei 14.30 uur
Geen   zondagsschool op (vakanties en avondmaalzondagen):  
15-okt 03-dec 24-dec 31-dec 25-feb 11-mrt  
01-apr 29-apr 06-mei 20-mei      
             

We bidden voor een gezegend seizoen en vragen ook uw voorbede.

Contactpersoon:   Mevr. F. de Koning - Kampstra
☏ 0184 - 68 18 38

SKG rekening NL 17 FVLB 0227135202  


Zondagsschool 'Josafath'

Op de zondagsschool worden de geschiedenissen uit de Bijbel verteld.

Dit doen we aan de hand van het rooster van de hervormde zondagsschoolvereniging.

De kinderen leren iedere week een Bijbeltekst                                             

Als verwerking doen we een quiz, een knutselopdracht of spelen we een spel.

Op de zondagsschool leren we de kinderen dus heel veel uit de Bijbel.

Maar het allerbelangrijkste vinden we dat we ze mogen vertellen wie de Heere is, hoe groot Zijn liefde voor ons is.

Waar? I

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de kerk aan de dijk in Kinderdijk. (groep 1-3: b

benedenzaal Elzenhonk, groep 4-8: zijingang dijk)

Voor wie? Alle kinderen van 4 tot 12 jaar.

 

Door wie? Jan-Willem, Tessa, Aline en Thomas van den  Dool, Jannie de Groot (groep 1-3)

                   Liset Klop, Annina de Groot en Nelleke de Vries (groep 4-8)

 

Rek nr: NL09 ASNB 0932 6075 00 tnv W. Verloop

Contactpersoon:     Nelleke de Vries
☏ 078 - 6913044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken
Nieuws

 

bakactie

 

Dagelijks Woord

Recent gewijzigd
Meest gelezen