Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

19 | 02 | 2019

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen 


'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen.

De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari.

Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid.

In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit.

Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.

Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

 De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20.

Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.

Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. 

In Nieuw-Lekkerland organiseert Keerpunt, het samenwerkingsverband van vijf verschillende kerkgenootschappen,

een vijftal plaatselijke bijeenkomsten in deze Week van gebed, die allemaal om 19.30 uur beginnen. 

Maandag       21 januari      Gereformeerde Ontmoetingskerk

Dinsdag         22 januari      Herv.  Gemeente Maranatha

Woensdag     23 januari      Geref.  Kerk Vrijgemaakt, Hoeksteen 

Donderdag    24 januari      Vrije Baptistengemeente (Maranatha-kerk)

Vrijdag           25 januari      Herv.  Gem.  Kinderdijk-Middelweg, Rehoboth

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. ( Weerklank 112 vers 1 en 2 )
Laat ieder het horen. ( Weerklank 115 vers 1 en 3 )
Stille Nacht, heilige nacht. ( Weerklank 133 vers 1, 2 en 3 )
Heerlijk klonk het lied der Eng’len, in het veld van Efratha. ( Weerklank 122 vers 1, 2 en 4 ) 
Zeg een herder, waar kom jij vandaan? ( Weerklank kinderliederen 577 vers 1, 2, 3, 4, en 5 )
Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem. ( Weerklank 138 vers 1 en 2 )
Lofzang van Simeon vers 2

Komende periode kunt u, kun jij meedoen aan diverse workshops. De opbrengst is voor de Lentemarkt/Open Doors.

WORKSHOP MACRAME 

Tijdens deze avond knoop je zelf een prachtige wandhanger. Materiaal is in diverse kleuren aanwezig.

Kosten zijn afhankelijk van het materiaal en liggen tussen de € 15,- en € 17,50 

D.V. Vrijdagavond 11 januari ofDinsdagavond 22 januari 

Locatie: Rehoboth kerk -  podium zaal Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur

Meld je aan bij Rianne Nap: Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of Tel. 0184 634519

                 

WORKSHOP APPELSLOF BAKKEN

Ga aan de slag met verse ingrediënten en maak een  heerlijke appelslof.

We beginnen met het maken en bakken van het sloffendeeg. Terwijl deze in de oven staan hebben we koffie/ thee met wat lekkers. Als de bodem is afgekoeld gaan we de slof opmaken. Alle benodigdheden zijn op de avond zelf aanwezig.

D.V. woensdag 30 januari van 19.30 tot 22.00 uur. Locatie: Marslaan 157

Kosten € 17,50 voor een appelslof voor 8 personen.

Mocht deze workshop vol zijn, volgt nog een workshop, We zullen later via deze pagina informeren over nieuwe datum en locatie.

Meld je aan bij Anita van Zoelen: Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Tel. 0184 685804

LANTAARN/WINDLICHT MET FOTO EN/OF TEKSTOPDRUK

U kunt leuke lantaarns/windlichten bestellen met uw eigen foto en/of tekstopdruk. Leuk voor uzelf met foto’s van de kinderen of kleinkinderen.

Maar ook leuk om cadeau te geven bij bijv een huwelijk, verjaardag of jubileum.

Prijzen: Klein zilver 16 cm €     7,50, Middel wit/zwart 28 cm €   10,-, Groot ong. 50 cm wit/bruin €    15,-

       

Bestel nu een foto lantaarn voor €12,50. Leuk om cadeau te geven of voor jezelf. Er kunnen 4 foto's en/of teksten op de lantaarn. Lantaarn in wit of zwart. Verzenden is mogelijk. Opbrengst voor de Lentemarkt!

     

Voor bestellingen en/of vragen:Jeannette den Ouden  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Tel. 0184 785088

 


Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een stabiele plek kunnen bieden, maar de vraag naar pleegouders blijft groeien. 
 
We zoeken in regio Dordrecht in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Dit is belangrijk voor een goede match tussen pleegkind en pleegouders. Er vindt een informatieavond over pleegzorg plaats op: 

24 januari | Dordrecht
De Hoop GGZ, Provincialeweg 122, Dordrecht

Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur

Pleegouder worden?

Heb jij ruimte in je hart en huis? Wil jij je thuis delen met een pleegkind? Tijdens een informatieavond krijg je informatie over wat pleegzorg is en kun je vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden of meer informatie: deeljethuis.nl.Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg (HGKM)

Persoonsgegevens

Als u lidmaat van de HGKM bent worden door ons persoonsgegevens van u bijgehouden.
Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

De manier waarop wij als HGKM omgaan met deze persoonsgegevens moet vanaf 25 mei 2018 met het oog op uw privacy voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verordening worden de rechten voor u als lidmaat van de HGKM, van wie gegevens worden bijgehouden sterker terwijl tegelijkertijd de verplichtingen voor de HGKM om uw persoonlijke gegevens te verwerken ook toenemen.

Uitgangspunten

In deze privacyverklaring van de HGKM geven wij aan hoe wij met de nieuwe regelgeving omgaan. De volgende uitgangspunten zijn hierbij van belang:

 1. De HGKM gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De norm is dat lidmaten van de HGKM er recht op hebben dat hun gegevens niet leiden tot ongewenste ‘publiciteit’, dat wil zeggen dat ze niet publiek bekend worden of kunnen worden zonder uw toestemming.
 2. Omdat we als HGKM met elkaar een gemeenschap vormen, worden uw gegevens gebruikt voor binnenkerkelijke activiteiten wanneer sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar ook dan dient dit door ‘passende waarborgen’ te zijn omgeven. Zo is iedereen, die met gegevens werkt van de kerk gehouden tot geheimhouding. Dat wil zeggen dat iemand in welke hoedanigheid dan ook bijvoorbeeld als vrijwilliger, medewerker of kerkenraadslid een geheimhoudingsplicht heeft.
 3. De HGKM mag uitsluitend die persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen, die nodig zijn voor het doel waarvoor ze dienen.

Wat betekent dit nu concreet?

 • Op de openbaar toegankelijke website van de HGKM worden slechts de namen, e-mailadressen en telefoonnummers vermeld van diegenen, die een functie binnen de HGKM vervullen.
 • Persoonlijke informatie in de kerkbode m.b.t. ziekte en pastorale zorg worden alleen na mondelinge toestemming in het weekblad gezet en dit blad wordt alleen verspreid onder de abonnees.
 • In principe zullen geen foto’s van personen op het openbare gedeelte van de website of tijdens een publiek toegankelijke kerkdienst worden vertoond tenzij u daar toestemming voor verleent.
 • Indien de HGKM uw persoonsgegevens beschikbaar stelt aan een externe partij bijvoorbeeld aan een administratiekantoor dat de salarisadministratie of de financiële administratie verzorgt dan wordt met de externe partij door de HGKM een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de rechten en verplichtingen worden geregeld met het oog op de privacy van de gebruikte persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die belast is met de handhaving van de AVG.

Zoeken
Nieuws

Talenten

Creaochtend

Houtploeg


 

bakactie

 

  

Voorbede rooster

ONDER DAK

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen