Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

16 | 09 | 2019
Rehoboth 22-09-2019 09.30 uur Kinderdijk 22-09-2019 09.30 uur
Liturgie voor   Viering van het Heilig Avondmaal Liturgie voor zondag  Gezamenlijke dienst in Rehoboth 
Predikant Ds. A. van Lingen  Predikant  
Voorzang - Psalm 128 vers 1 en 3  Voorzang - Psalm  
Schriftlezing  Schriftlezing  
Schriftlezing   Schriftlezing  
Tekst   Tekst  
Thema Thema  
Psalm   Psalm  
Psalm   Psalm  
Psalm   Psalm  
Psalm   Psalm 
Psalm   Psalm  
Psalm       
 
   
       
       
       
Liturgie zondagmiddag 16.30 uur Liturgie zondagmiddag 18.30 uur 
Rehoboth  Dankzegging op het Heilig Avondmaal  Kinderdijk Dankzegging op het Heilig Avondmaal
Predikant Ds. A. van Lingen Predikant DS. A. van Lingen
Voorzang - Psalm 130 vers 2 en 3 Voorzang - Psalm 130 vers 2 en 3
Schriftlezing   Schriftlezing  
Schriftlezing   Schriftlezing  
Tekst   Tekst
Thema Thema        
Psalm   Psalm   
Psalm   Psalm   
Psalm    Psalm  
Psalm    Psalm  
Psalm    Psalm  
Psalm   Psalm   

Agenda aanvullingen graag doorgeven via e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Weerklank 167

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
1 t/m 4.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die jubelt door Jeruzalem.

een heerlijk morgenlicht breekt aan:

de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke Held.

Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,

want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan;

wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en duivel niet. 

4. Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

Weerklank 439 vers 2 en 4

Ik geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd

eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons

en met God de Vader en verenigt met uw volk

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst

dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Vader van het leven, ik geloof in U

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht

U die via duizend wegen ons hier samen bracht

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit

Om het zaad te zijn van Godsrijk

Weerklank 183 U zij de glorie
1, 2 en 3

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Vol van licht en luister daalt de engel af

en verbreekt de kluister van ’t verwonnen graf.


Refrein: U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,

Redder van de Zijnen; twijfel nu niet meer.

Zie Zijn aanschijn blinken als de morgenzon,

laat uw lied weerklinken: ‘Christus overwon!’.


Refrein

Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed 

die met heel mijn wezen ik beminnen moet. 

Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat, 

die mij in zijn glorie eeuwig delen laat.  


Refrein

Weerklank 428

Er is een verlosser

Er is een Verlosser,

Jezus, Zoon van God.

Kostbaar Lam van God, Messias,

heilig God is Hij.

Jezus mijn Verlosser,         

niemand is aan u gelijk.

Kostbaar Lam van God, Messias,

maakt van zonden vrij.

Dank u, o mijn Vader,

u gaf uw eigen Zoon,

uw Geest als hulp voor ons totdat,

het werk op aarde is gedaan.

Ja, de dag zal komen,

dat ik Jezus zie.

Dan zal ik mijn Koning dienen,

voor eeuwig en eeuwig.

Dank u, o mijn Vader,

u gaf uw eigen Zoon,

uw Geest als hulp voor ons totdat,

het werk op aarde is gedaan.


OTH 433 Maria kwam bij het graf


Maria kwam bij het graf en huilde om haar Heer’.

De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer.

Maar een engel zei plotseling:

Weet je niet meer wat Hij gesproken heeft?

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft.

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft.


De discipelen waren zo moe, ze treurden om de Heer’.

Waar moesten ze nu nog naar toe? Hun meester was er niet meer.

Maar Maria riep plotseling:

Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft?

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft.

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft.

 

 

Psalm 107 vers 22 & Weerklank 179 

Laat ons van Pasen zingen (wijs: ps 107 ritmisch): 1 en 5

3 coupletten

Wie wijs is, merk' die dingen,

En geev' verstandig acht

Op 's HEEREN handelingen,

Zo vol van gunst als macht!

Laat ons van Pasen zingen

Een loflied voor de Heer!

Al zijn wij stervelingen,

Ons raakt de dood niet meer;

Wie zich gewonnen gaf

Leeft voort in stil vertrouwen

Voorbij een donker graf

Het daglicht te aanschouwen

Laat ons van Pasen zingen,

Een loflied voor de Heer!

Al zijn wij stervelingen,

Wij erven des te meer:
wanneer God zelf ons haalt

Dan gaan wij uit het lijden

Het licht in dat daar straal –

Zijn bloeiend jaargetijde!

Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen