Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

27 | 05 | 2019

Bij het tellen van de Collecten van de afgelopen maand  vonden we deze Paaseieren en kleine paaseieren er in.  

Van wie zijn ze ?

 

Als de nood het hoogst is...

Dringend hulp nodig in Ethiopië, Afghanistan en Nigeria

Samen met de partners van het Christelijk Noodhulpcluster is  ZOA  in actie gekomen voor de slachtoffers

van orkaan Idai in zuidelijk Afrika. Als u klikt op ZOA ziet u nog meer informatie

Verschillende leden van het cluster bieden op dit moment al hulp in de getroffen landen.

Er is behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, dekens en zeildoeken.

De orkaan heeft in Mozambique, Zimbabwe en Malawi al aan honderden mensen het leven gekost.

Gevreesd wordt dat dat aantal snel oploopt. Er worden nog veel inwoners vermist en de ravage is enorm.

De VN spreekt over mogelijk de ergste natuurramp ooit in zuidelijk Afrika.

Het Christelijk Noodhulpcluster bestaat uit

Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA.

 

Giften worden besteed aan de eerste levensbehoeften van de slachtoffers.

 

 “Op dit moment is onderdak, schoon water en kookgerei het hardst nodig.”,

 vertelt een hulpverlener van het Christelijk Noodhulpcluster in Malawi.

 

Getroffenen worden snel geholpen via de contacten met lokale hulpverleners en kerken.

 Zondag 31 maart is er een diaconie noodhulp collecte 

UITNODIGING

Nieuw-Lekkerland, maart 2019

U wordt hartelijk uitgenodigd voor het bijwonen van de voorjaarsavond van de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond. 

Deze wordt gehouden op DV donderdag 11 april in de zaal van de Rehobothkerk, Planetenlaan 30.  Aanvang 19.45 uur. 

Prof. dr. W. Verboom  uit Harderwijk zal een lezing houden over het thema: 

                                     “Het Verbond”

Wij hopen dat u ook aanwezig kunt zijn.

Kom ook naar de GZB dag

Zoeken
Nieuws


 

 

  

Voorbede rooster

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen