Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

24 | 01 | 2020

Als de nood het hoogst is...

Dringend hulp nodig in Ethiopië, Afghanistan en Nigeria

Samen met de partners van het Christelijk Noodhulpcluster is  ZOA  in actie gekomen voor de slachtoffers

van orkaan Idai in zuidelijk Afrika. Als u klikt op ZOA ziet u nog meer informatie

Verschillende leden van het cluster bieden op dit moment al hulp in de getroffen landen.

Er is behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, dekens en zeildoeken.

De orkaan heeft in Mozambique, Zimbabwe en Malawi al aan honderden mensen het leven gekost.

Gevreesd wordt dat dat aantal snel oploopt. Er worden nog veel inwoners vermist en de ravage is enorm.

De VN spreekt over mogelijk de ergste natuurramp ooit in zuidelijk Afrika.

Het Christelijk Noodhulpcluster bestaat uit

Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA.

 

Giften worden besteed aan de eerste levensbehoeften van de slachtoffers.

 

 “Op dit moment is onderdak, schoon water en kookgerei het hardst nodig.”,

 vertelt een hulpverlener van het Christelijk Noodhulpcluster in Malawi.

 

Getroffenen worden snel geholpen via de contacten met lokale hulpverleners en kerken.

 Zondag 31 maart is er een diaconie noodhulp collecte 

Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen