Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

20 | 10 | 2021

Ouderacademie

Een initiatief van de scholen en de kerken van Nieuw-Lekkerland
Opvoeding en begeleiding van kinderen is geen vanzelfsprekende zaak. Vanuit de wereld om ons heen komen allerlei indrukken op ons af. Ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds hoger tempo op.
Van (groot)ouders en opvoeders wordt gevraagd hier snel en adequaat op te reageren. Zij overzien niet altijd de reikwijdte en de gevolgen van hun overwegingen. Zij zouden graag vooraf meer informatie ontvangen van deskundigen. Of achteraf ervaringen uitwisselen met anderen.
De scholen en de kerken willen een bijdrage leveren om aan deze wens tegemoet te komen. Zij hebben de handen ineengeslagen in het opzetten van de OUDERACADEMIE. In principe wordt jaarlijks een avond aangeboden rondom een opvoedkundig thema. Het thema is altijd actueel en herkenbaar. En wordt behandeld door een deskundige vanuit een christelijk perspectief.
Wij willen graag benadrukken dat de avonden van de ouderacademie niet alleen voor ouders met schoolgaande kinderen worden georganiseerd. Ook overige gemeenteleden en belangstellenden zijn van harte welkom.

Namens de ouderacademie
Oud. J. Baas

 

  

 

 

 

 

 

Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen