Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

20 | 10 | 2021

 Zondag  17 oktober  2021 

1. Diaconie collecte voor  eigen gemeente

2. Kerk  Collecten voor Instandhouding van de eredienst

Zoals reeds eerder gemeld hopen wij dat u in deze periode de collecten zoveel mogelijk via de bank overmaakt.

Dit kan nog steeds op de volgende bankrekeningnummers van de Kerkrentmeesters en de Diaconie met daarbij graag de zondagse datum in de omschrijving. 

  • NL19 SNSB 097 80 27 051 ten name van de Diaconie
    (met in de omschrijving de datum en het diaconale doel)
  • NL 82 INGB 000 15 25 712 ten name van het college van kerkrentmeesters
    (met in de omschrijving het woord collecte en de datum)

Digitale collecte

Welkom aan het virtuele loket van de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg.

We bieden u de mogelijkheid om langs deze weg uw giften aan de wekelijkse collecten te doen.

U kunt  hier ook terecht voor het doen van een Gift aan Diaconie of aan de Kerk

Ook kunt u hier een gift geven voor de Zondagschool, Vakantie bijbel week of voor het Verjaardagsfonds

 

Aan dit loket kunt u ook collectebonnen bestellen.

De collectebonnen worden via onze vrijwilligers bij u thuis bezorgd.

Na ontvangst van de overschrijving wordt uw bestelling (1x per 14 dagen en wel in de even weken) thuis bezorgd.

Via onderstaande collectezakken komt u bij het loket

 

 


Veel gestelde vragen 

V: Ik kan anoniem geven. Is dat echt anoniem, want ik wil niet dat de kerk weet wat ik geef.
A: Alleen het totaalbedrag voor een collecte komt in de boekhouding terecht, dus echt anoniem.

V: Zijn hier voor mij kosten aan verbonden.
A: Nee, wel zijn er iDEAL transactiekosten, maar deze worden i.v.m. het coronavirus door de SKG voldaan.

V: Geef ik gelijk voor de twee kerkdiensten.
A: Dat is wel handig, u hoeft dan maar één actie uit te voeren.

V: Wanneer kan ik voor de collecten geven?
A: Van donderdag voor tot en met woensdag na de betreffende zondag dat de collecten worden gehouden.

V: Ik zie een vreemd rekeningnummer bij iDEAL transacties?
A: Als u een iDEAL transactie doet, dan wordt het geld eerst naar een tussenrekening
    c.q. Stichting derden gelden rekening geboekt (ten name van Samen Goed Doen via ING).

V: Is een gift volgens deze wijze nog wel geldig voor eventuele belastingaftrek?
A: Op uw bankafschrift ziet u duidelijk dat het om een gift gaat.
    In de bevestigingsmail staat dat de gift is gedaan aan de HG Kinderdijk-Middelweg.
    Deze email zou u als extra bewijs kunnen bewaren.

V: iDEAL, wat is dat?
A: iDEAL is door een aantal banken ontwikkeld om op eenvoudige wijze via internet betalingen te kunnen doen.
    Tijdens het doneren verlaat u tijdelijk de website van de gemeente en komt terecht op de website van de eigen bank voor internetbankieren.
    Na betaling keert u terug naar de website.
    Aan het einde van de donatie ontvangt u per mail een bevestiging van uw gift.

V: Kan ik mijn donatie terugvorderen?
A: De gestorte donatie(s) kunnen niet worden teruggevorderd.

V: Wat gebeurt er met het geld dat ik gedoneerd heb?
A: De donaties worden verzameld (via Stichting Derden Gelden) en binnen 5 werkdagen geboekt
    op de bankrekening van uw kerkelijke gemeente.

Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen