Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

20 | 10 | 2021

De kerkenraad bestaat uit de predikant, 13 ouderlingen en 8 diakenen. De predikant wordt door de kerkenraad voor onbepaalde tijd beroepen en aangesteld. De pastoraal medewerker is door de kerkenraad aangesteld voor onbepaalde tijd en is geen kerkenraadslid.

Kerkenraadsleden worden door de lidmaten gekozen vanuit een door de kerkenraad opgesteld kandidatentweetal. De zittingstermijn van kerken-raadsleden is 4 jaar waarna ze tweemaal herkozen kunnen worden voor een 2e en 3e termijn zodat de maximale zittingstermijn van een kerkenraadslid 12 jaar is.

De predikant en 3 daarvoor aangewezen kerkenraadsleden vormen samen het moderamen.

Er zijn 4 ouderlingen die tevens zitting hebben in het college van kerkrentmeesters. (ouderling-kerkrentmeester)

Correspondentieadres voor de kerkenraad: Vletstraat 5, 2957 GH, Nieuw-Lekkerland via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ds. A. van Lingen (predikant)
Middelweg 86
☏ 0184-683377
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

dhr. J. van Wijngaarden (Pastoraal medewerker)
☏ 0184-631099 - 06-42523840
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doopbediening

Ongeveer eenmaal per twee maanden vindt de bediening van de Heilige Doop plaats. Doopaangifte en doopzitting worden gehouden in de week vóór de doopzondag. Beide ouders worden dan verwacht. Trouwboekje mee brengen! Tijdens de zitting zal met elkaar worden gesproken over de betekenis van de Heilige Doop.

De datum van doopbediening wordt afgekondigd en aangegeven in de kerkbode. Graag ook bij de doopdienst het trouwboekje meenemen zodat de predikant de tekst van de dienst daarin bij kan schrijven.

Avondmaalsviering

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar, zondags in de morgendienst, gevierd.

Tijdens de kerkdiensten op de zondag voorafgaande aan de avondmaalszondag, wordt er een voorbereidingspreek gehouden. Tot nader zelfonderzoek wordt daarbij het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier gelezen.

In de week voor de avondmaalszondag is er Censura Morem. Aansluitend wordt een voorbereidingsbijeenkomst belegd, waarin met elkaar wordt nagedacht over het Heilig Avondmaal.

In de middagdienst van de avondmaalszondag wordt er dankzegging gehouden.

De geplande datum wordt vooraf in het Kontaktblad aangegeven. Plaats en tijd worden ook vermeld in de kerkbode en de agenda op deze site.

Huisbezoek

Eenmaal in de twee jaar wordt, na afspraak, een huisbezoek afgelegd bij alle gezinnen van de gemeente. Dit bezoek zal, normaal gesproken, door een ouderling en een diaken of bezoekbroeder afgelegd worden. Verwacht wordt dat alle gezinsleden, zoveel als mogelijk is, bij het huisbezoek aanwezig zullen zijn. Voor een pastoraal gesprek op uw verzoek, kunt u contact opnemen met uw predikant of wijkouderling.

Ouderenpastoraat

Ouderen boven de 70 jaar worden door de pastoraal medewerker vaker bezocht dan de gebruikelijke huisbezoeken. Bij verhindering van de predikant zal de pastoraal werker ook incidenteel ziekenhuisbezoeken afleggen.

Doorgeven van: Geboorte – Ziekenhuis – Jubileum - Overlijden enz.

U wordt vriendelijk verzocht bij geboorte, overlijden, huwelijksjubileum, ziekenhuisopname en ziekenhuisontslag contact op te nemen met c.q. bericht te sturen aan de predikant of wijkouderling. Wijziging van gezinssamenstelling gaarne doorgeven aan de administratie.

Na de geboorte van een kind ontvangen de ouders kraambezoek vanuit de pastorie.

 

jDe diakenen verzamelen en beheren de gelden voor de diaconie en bieden hulp in financiële en sociale noden. Binnen de eigen kerkelijke gemeente, binnen de eigen woonplaats en wereldwijd.
Contact:  met de secretaris  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact: met de penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

P. Griffioen        W. Hak
☏ 0184 - 68 49 48 ☏ 0184 - 68 66 88
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
V. M. Brauns   J. Klop (voorzitter)
  ☏ 0184 - 769004
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
J. van der Perk   E. Rozendaal (secretaris)
☏ 0184 - 68 18 87   ☏ 0184 - 68 54 97
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
J. A. Rozendaal   G.H. .Stegeman 
☏ 06 - 52 62 09 63 ☏ 0184- 63 23 75
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     

Diaconie der Herv.Gemeente Kinderdijk-Middelweg te Nieuw-Lekkerland

Bank: NL19 SNSB 0978 0270 51

 

 

 

De ouderlingen zijn, kort gezegd, belast met toezicht op de leer en belijdenis in de gemeente en zijn verantwoordelijk voor de besturing van de gemeente als geheel.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
postadres: Vletstraat 5, 2957 GH, Nieuw-Lekkerland

J. H. Baas    A.J. van Buren (jeugdouderling)
☏ 0184 - 68 19 63  0184 - 68 3112
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
J.A. de Groot (kerkrentmeester)   F.H. de Jong (scriba)
☏ 0184 - 68 21.01 ☏ 0184 - 68 32 13
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
H.C. Kooijman (kerkrentmeester)   W.-J. van Meuwen
☏ 0184 - 68 20 14 ☏ 06-14 40 52 44
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
 A.P.A. Oosterlee   G. J. den Ouden
☏ 0184- 68 33 89   ☏ 0184 - 68 29 28
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   g.den.ouden5@kpnplanet 
     
J. Simons (preekregelaar)   J. Stam (kerkrentmeester)
☏ 0184 - 68 43 38 ☏ 078 - 691 43 32
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
A.K. Noorland   C. van de Plaat
☏ 0184 - 68 40 46 ☏ 0184 - 68 42 18
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
J. Verhaar (kerkrentmeester)    
☏ 0184 - 75 08 44 ☏ 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkindeling, wijkouderlingen, diakenen en

 
Wijk 1: G. den Ouden (ouderling)
J. Klop (diaken)
A. ’t Hoen (bezoekbroeder)
  Boezemkade, Molenstraat, Lekkade, Puntweg, Veerdam, Beatrixweg, Margrietweg, Ireneweg, Christineweg, Schansweg, Nederwaard, Overwaard.
   
Wijk 2: J. Simons (ouderling)
V. M. Brauns (diaken)
  Botterstraat, Boeierstraat, Loggerstraat, Schokkerstraat, Galjoenstraat, Klipperstraat, Schoenerstraat, van Vlietstraat, Vonckstraat, van de Roovaartstraat.
   
Wijk 3: W. van Meuwen (ouderling)
J. A. Rozendaal (diaken)
J. P. Bouter (bezoekbroeder)
  Gondelplantsoen, Koggeplantsoen, Hoogaarslaan, Aakstraat, Punterstraat, Tjalkstraat, Fregatstraat, Vletstraat, Alblashof.
   
Wijk 4: C. van der Plaat (ouderling)
E. Rozendaal (diaken)
  Adriaan Heijnisstraat, Burg Hardonkstraat, Burg Nieborgstraat, Dirk II straat., Dorpslaan, Dotterbloem, Jacoba van Beijerenstraat, Jan Bleijsenstraat, Jan van Nassauplein, Lage Boezem, Lekdijk-Dorp, Mattenbies, Schonenburgerweg, Segboerstraat, Standerdmolen, Streeflandstraat, Teunis Oosterwijkstraat, Torenmolen, van der Kooistraat, Veenweideweg.
   
Wijk 5: A. Noorland (ouderling)
J. van der Perk (diaken)
  Middelweg, Lekdijk tot aan de Middelweg, Elzenweg, Rom. Krayenhoffstraat.
   
Wijk 6: A. van Buren (ouderling)
H. Kooijman (ouderling)
P. Griffioen (diaken)
  Venuslaan.
   
Wijk 7: J.H. Baas (ouderling)
W. Hak (diaken)
  Mercuriusstraat, Saturnusstraat, Neptunusstraat, Plutostraat, Uranusstraat, Jupiterstraat, Planetenlaan.
   
Wijk 8: Jac. Stam (ouderling)
J. A. de Groot (ouderling)
P. Griffioen (diaken)
A. van der Velden (bezoekbroeder)
  Marslaan.
   
Wijk 9: A. Oosterlee (ouderling)
G. H. Stegeman (diaken)
A. van der Velden (bezoekbroeder)
  Zomertaling, Rietzanger, Meerkoet, Roerdomp, Purperreiger, Watersnip, Ooievaar, Baardmannetje, Slobeend, Planetenlaan, ’t Waellant.
   
Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen