Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

30 | 11 | 2021

Gelukkig is er veel jeugd in onze gemeente met clubs voor alle leeftijden!

Naar welke club?

Het is in principe niet mogelijk naar een andere club te gaan dan waar je qua leeftijd hoort.
Alleen degenen die op school zijn blijven zitten, vormen hierop een uitzondering.
Zij mogen, als ze dat willen, bij hun leeftijdgenoten blijven.

Coördinator van de jeugdclubs is :

Machiel Wijland (coördinator)

☏  06-46715030

Gerdine Wijland (secretaresse)

☏  06-34384520

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SKG rekening NL 46 FVLB 0227134486  

De clubs maken gebruik van het materiaal dat door de HGJB wordt uitgegeven.

Kenmerkend voor al hun methoden zijn:

  • de Bijbel staat centraal en gaat open
  • de leefwereld van de jeugd wordt serieus genomen
  • de jeugd ontdekt zelf

   uit het Kontaktblad van september  2021

Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. (Psalm 43, vers 3 en 4)

De moderne mens lijkt er in het algemeen niet vrolijker op te worden. Op velen rust een bepaalde druk, die van allerlei kanten komen kan. Misschien herkent u het wel.

 

Waarschijnlijk lijdt ook u in meer of mindere mate aan ontwikkelingen in de maatschappij en in de kerk. Wat vast leek te staan, wankelt en de aarde lijkt binnen afzienbare tijd onbewoonbaar verklaard te worden. Het duizelt ons soms.

Misschien wordt uw somberheid verdiept omdat u ervaart dat God steeds minder plaats in uw leven heeft, zonder dat u dat eigenlijk wilt en van uzelf begrijpt. Omdat u merkt dat het evangelie en de weg van Jezus u minder aanspreekt dan u zou willen. En dat u daar ongerust van wordt. De moderne westerse mens leeft in toenemende duisternis en er is een schreeuwend tekort aan God.

 

In psalm 43 vinden we herkenning. De dichter klaagt. Hij is door onrecht van mensen in de verdrukking terecht gekomen en bovendien is God Iemand die in de ervaring van deze dichter eerder verstoot dan vertroost. Heftige woorden. Dit alles kromt hem en zorgt voor grote onrust in hem.

Maar dan bidt de dichter een prachtig gebed waarin precies gevraagd wordt wat ook nu nodig is. Hij vraagt om Gods licht, Gods waarheid en gemeenschap met Hem in het heiligdom, waar het altaar staat. Het altaar, dat is de plek waar God te vinden is, de ‘God van jubelende vreugde’. Daar wordt alles anders.

 

Licht en waarheid, gemeenschap met Hem, jubelende vreugde. Wat een mooie woorden. Om over na te denken, om zin in te krijgen. Licht, waarheid, gemeenschap, vreugde. We bidden het mee omdat we weten dat we het nodig hebben en omdat we er naar verlangen.

Maar daarvoor is het nodig dat we ‘opgaan tot Zijn altaren’. Daar wordt in deze psalm de tempel mee bedoeld. De plek van de offerdienst, van de verzoening, de plek waar God is. Wij leven ná de offerdienst, wij leven van Christus die zichzelf heeft overgeven als een offergave (Efeze 5:2). Onze schuld - die naar Zijn maatstaven gerekend groot is - droeg Hij, Hij is aangewezen als middel tot verzoening (Rom.3).

 

‘Opgaan tot Gods altaren’ is nodig. Wanneer u uw jas aandoet om naar de kerk te komen, mag u aan deze woorden denken. Dan merken we al iets van licht, waarheid, gemeenschap en vreugde. Dat is niet vreemd; de verzoening vindt immers wonderlijk plaats in de gemeente door het horen en zien van het evangelie. U begrijpt wel dat daarom de gemeente dé plek is om te zijn.

Het evangelie zet ons hele leven in een ander licht. Het geloof geeft vreugde. We leven toe naar de toekomst van God. Aan het einde van onze levensweg die misschien zwaar is of zwaar wordt, wacht voor de gelovigen de vreugde. Niet zomaar wat blijdschap, maar een overvloed van jubelende vreugde in Christus die ons bestaan redt.

Hartelijke groet,

Willem-Jan van Meuwen

Zondagsschool Gideon


Hey jongens en meisjes,

De vakantie is weer voorbij en op school zijn jullie intussen al weer begonnen. Misschien ben je heerlijk met vakantie geweest naar een mooie plek. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je thuis bent gebleven.

 

Misschien ben je wel blij dat de vakantie voorbij is, het was helemaal niet zo leuk. Je voelde je verdrietig, boos, teleurgesteld of eenzaam. Er was ziekte of iets anders wat helemaal niet fijn was.

 

Gelukkig mag je weten dat Jezus jou kent, dat Hij weet hoe jij je voelt. En weet je, Hij wil dat je met alles naar Hem toe komt. Hij wil graag dat de kinderen bij Hem komen. En wat is het heerlijk dat dat op de zondagsschool kan. Hij nodigt je uit: Jongen/meisje, kom maar bij Mij en kom aan Mijn voeten zitten….. Dat is wat we op de zondagsschool weer mogen gaan doen, aan Zijn voeten zitten (net als Maria) en luisteren naar Hem.

 

We gaan weer elke middag luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Naar aanleiding van het verhaal doen we daarna nog een verwerking met elkaar. We leren een tekst aan die over het verhaal van die middag gaat. Daarnaast zingen we elke maand dezelfde psalm in de klas, die vooraf is uitgekozen. Deze psalmen (elke klas een andere) komen ook terug in de voorzang van de kerkdiensten, elke laatste zondag van de maand.

 

Elke* zondagmiddag hopen we tussen 14.30 – 15.30 uur zondagsschool te houden. Hieronder vinden jullie een lijst met namen van jouw juf en/of meester. Ook staan de groepen erbij, en waar jullie worden verwacht.

Er kunnen altijd nog jongens en meisjes tussen de 4 en 12 jaar bij, of kom eens een middag kijken. En neem natuurlijk ook een vriendje of vriendinnetje mee. We hopen jullie te zien op de eerste zondagsschoolmiddag op 12 september!

 

We bidden voor een gezegend seizoen, en wilt u als gemeente dit werk ook in uw gebed meenemen?

Het is mijn verlangen en gebed dat we als zondagsschool een compleet seizoen in de klassen kunnen zijn. En dat er geen beperkingen/verhinderingen zullen zijn. Voor de kinderen is dit van zeer groot belang!

Namens de leiding van de zondagsschool,
Bert Vonk

         
           
   
Hieronder staan de groepen en waar ze worden verwacht.      
Er kunnen altijd nog kinderen tussen de 4 en 12 jaar bij of kom eens een middag kijken.  
           
Klas 1 (groep 1 en 2) School        
Anieke Burggraaf Purperreiger 32 06 30490540      
Nellieke Stam Hoogaarslaan 20 06 29358504      
Rachel Vos (alg. adjunct) Middelweg 18 701225      
Williane Kok Hoogaarslaan 15 06 48728062      
           
Klas 2 (groep 3 en 4) Podium kerk        
Nelly van Meuwen Rietzanger 4 06 16441006      
Hetty Van Lingen Middelweg 86 683377      
Heleen van den Dool Planetenlaan 41 686115      
Lenina van den Dool Planetenlaan 41        
           
Klas 3 (groep 5 en 6) Achterzaal kerk        
Anthon Verhaar Punterstraat        
Feikje de Koning (secr.) Roerdomp 13 681838      
Amarens Altena Rietzanger 14 06 21324604      
Bert Vonk (voorz) Schoenerstraat 67 06 33846791      
           
Klas 4 (groep 7) consistorie kerk        
Peter v.d. Velden (penn.m) Hoogaarslaan 34 795233      
Arie Noorland Ooievaar 120A 684046      
           
Klas 5 (groep 8) School        
Gre Zegelaar Roerdomp 44 69 1900      
Martijn van den Boogaard Mercuriusstraat 30 06 41852049      
           
Vieringen 2021-2022          
Kerst: Zaterdag 25-dec om 18.00 uur  
Sluitingsmiddag: Zondag  12-juni om 14.30 uur  
           
* geen zondagsschool op (vakanties en avondmaalzondagen):      
17-okt 28-nov 26-dec 02-jan 09-jan       27-febr  
20-mrt 17-apr 24-apr 01-mei 05-juni  
           
           

We bidden voor een gezegend seizoen en vragen ook uw voorbede.

Contactpersoon:   Mevr. F. de Koning - Kampstra
☏ 0184 - 68 18 38

SKG rekening NL 17 FVLB 0227135202  


Zondagsschool 'Josafath'

Op de zondagsschool worden de geschiedenissen uit de Bijbel verteld. Dit doen we aan de hand van het rooster van de Hervormde Zondagsscholenbond.

Na het bijbelverhaal doen we als verwerking een quiz, een knutselopdracht of spelen we een spel.

 

Op de zondagsschool leren we de kinderen dus heel veel uit de Bijbel, maar het allerbelangrijkste vinden we dat we ze mogen vertellen wie de Heere is, hoe groot Zijn liefde en genade voor ons is.

 

Waar?

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de kerk aan de dijk in Kinderdijk. We hanteren 2 groepen (groep 1-3 en groep 4-8). 

Voor wie? 
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar.

 

Door wie? 
Jan-Willem en Tessa de Winter
Annina de Groot
Nelleke de Vries

Liset Klop

 

Gift geven?  

Wilt u onze zondagsschool ondersteunen? Heel graag! Wij zijn ontzettend blij met uw gift!

IBAN: NL20 RABO 0373742150         T.n.v.: Zondagsschool Josafath

 

Contactpersoon

  Nelleke de Vries
 078 - 6913044

Gewone catechisatie

De gewone catechisaties worden gehouden op de maandag- en dinsdagavond in de consistorie en de podiumzaal van Rehoboth. Catecheten zijn de eigen predikant en de pastoraal medewerker.

Aan het begin van ieder seizoen worden de namen van de jongeren, die daar verwacht worden, per groep, met plaats en tijd, doorgegeven via het Kontaktblad. Degenen die daarin niet vermeld worden, maar wel in de betreffende leeftijdscategorie vallen, worden verzocht met de predikant of scriba contact op te nemen.

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechisatie is bedoeld als voorbereiding op het doen van openbare geloofs­belijdenis. Voor vragen en inlichtingen kunt u contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Ouderlingen.

Eens per jaar wordt er vanaf woensdagavond voor Hemelvaartsdag tot de zaterdagmiddag daarna een bezinningskamp georganiseerd voor de leden van de jeugdclubs vanaf groep 7 van de basisschool tot en met de +14-club. De voor dit kamp in aanmerking komende kinderen krijgen een aanmeldingsformulier mee via de club waarvan ze lid zijn, mits ze deze club ook regelmatig bezoeken. Hiervoor is een speciale kampcommissie.

Voorzitter: A.J. van Buren
☏ 0184 - 68 31 12        
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tips!

- Kijk in het menu voor extra foto's en films.
- Klik hier voor film (2012)

        

 

De rest staat hier of nog groter: hier

Enkele jaren geleden was er een reünie. Klik hier voor de foto's

SKG rekening NL 70 FVLB 0227135024 

Klik hier voor alle foto's ( 2014 )

Klik hier voor alle foto's (2013)


 +16 kamp

De +16-club organiseert een eigen kamp en heeft hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

Contactpersoon:  B. den Ouden
☏ 0184 - 68 41 56
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën

Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen