Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

12 | 05 | 2021

De kerkenraad heeft besloten om met ingang van 2 mei de gemeentezang uit te breiden met een extra gezamenlijk zangmoment. Dit zal in de reguliere diensten de psalm als antwoord op de preek zijn. We voelen hiertoe de vrijheid omdat de overheid reden ziet tot versoepeling van diverse maatregelen.

Tevens zullen we conform de routekaart kerken het aantal aanwezigen voor de Rehoboth opschalen naar  60, incl. de kinderen (10% van het aantal zitplaatsen). Deze maatregel is afgelopen week ook door het CIO bekend gemaakt middels een persbericht. Bij elke volgende versoepeling vanuit de overheid zullen we de zangmomenten opschalen waarbij we toewerken naar het gezamenlijk zingen van alle psalmen (1 vers per Psalm). Dit laatste past ook binnen de routekaart kerken die we op een verantwoorde wijze zullen volgen.

Concreet betekent dit voor zondag 2 mei dat we extra, in beide diensten, het Wilhelmus zullen zingen (in de ochtenddienst het 1ste couplet en in de avonddienst het 6de couplet).

Voor zondag 9 mei hebben we de gelegenheid om in de dienst van Openbare Belijdenis de nieuwe lidmaten toe te zingen. We hopen en bidden dat met het voorzichtig zetten van deze stappen de lofzang in de eredienst weer een grotere plaats zal krijgen.

Hartelijke groet van uw kerkenraad

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen