Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

04 | 04 | 2020

HERVORMDE GEMEENTE KINDERDIJK-MIDDELWEG

Welkom op deze site, hier vindt u informatie over onze Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg.

Deze site is bedoeld om u op de hoogte te houden van alles wat er in de gemeente gebeurt en D.V. gaat gebeuren. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u met ons in contact komen, neem dan gerust contact met ons op door een mailtje te sturen via de volgende link: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg is een gemeente die wil staan in de traditie van de Reformatie. De belijdenis van de kerk in haar beginjaren en van de kerk in de Reformatie is ook haar belijden. Totdat Hij komt!

Kerkdiensten Rehoboth
apr
5

10:00 - 11:30
Voorganger: Ds. A. van Lingen via Livestream
Thema: Rondom het kruis van Christus 1

apr
5

18:00 - 19:30
Voorganger: Ds. C. van Doorneweerd - Strijen via livestream
Tekst: Galaten 6 vers 14

apr
10

19:30 - 21:00
Voorganger: Ds. A. van Lingen via livestream
Goede Vrijdag

apr
12

10:00 - 11:30
Voorganger: Ds. A. van Lingen via livestream
Eerste Paasdag

apr
12

18:00 - 19:30
Voorganger: Dr. C.A. van der Sluijs - Veenendaal via livestream

apr
13

09:30 - 11:00
Voorganger: Ds. A. van Lingen via Livestream
Tweede Paasdag

ZINGEN VOOR DE DIENST 1PAASDAG 2020

WEERKLANK 171 VERS 1, 2 EN 3

 

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
En alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.

 

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden 

wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.

 

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
Dat uitstraalt van het kruis, 

dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.

 

WEERKLANK 177 VERS 1 EN 7

 

Jezus is mijn toeverlaat,

Hij, mijn Heiland, is in 't leven!

Zou ik dan niet aan Gods raad

mij blijmoedig overgeven,

jaagt de dood nog angsten aan 

Hij, mijn Heiland, heeft voldaan

 

Kerk van God, wees zeer verheugd,

Leg op Christus’ trouw u neder.

Juich van harte, vol van vreugd,

Eenmaal komt Hij tot u weder,

Die met luid bazuingeschal

’t dodenrijk ontsluiten zal.

 

WEERKLANK 183 VERS 1, 2 EN 3

 

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Vol van licht en luister, daald' een engel af,
en verbreekt de kluister, van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer.
Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon
laat uw lied weerklinken: Christus overwon!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

 

Zou ik nog vrezen, Christus leeft voorgoed
die met heel mijn wezen ik beminnen moet
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat

Die mij in zijn glorie eeuwig delen laat
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

 

WEERKLANK 428

 

Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.

 

Jezus mijn Verlosser,
niemand is aan u gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

 

Dank u, o mijn Vader,
u gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.

 

Ja, de dag zal komen,
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen,
voor eeuwig en eeuwig.

 

Dank u, o mijn Vader,
u gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.

 

WEERKLANK 581 VERS 1, 2, 3 EN 4

 

Jezus deed de dood teniet. 

Zing daarom het hoogste lied. 

Refrein: 

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

 

Vrouwen uit Jeruzalem, 

kwamen vroeg en zochten Hem.

Refrein: 

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

 

En hoe groot was hun verdriet, 

want zij vonden Jezus niet. 

Refrein:

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

 

Maar een engel sprak hen aan: 

'Die gij zoekt is opgestaan!'

Refrein: 

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

 

WEERKLANK 172

 

God dank! Laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren –
Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,                                                                                                                                      een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk de Heer is opgestaan!

 

Wij hadden alle hoop verloren,
niemand van ons zag toekomst meer;
leeg was ons hart, als nooit tevoren
zo eenzaam, zonder onze Heer.
Hopeloos donker was ons leven,
een bange droom, een lange nacht;
waar was ons laatste licht gebleven:
Christus, die ons de toekomst bracht?

 

God dank! De hemel heeft gesproken:
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken,
vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen,
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen –
waarlijk, de Heer is opgestaan!

PSALM 118 VERS 14

Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
verhogen Uwe majesteit,
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven,
U prijz’ ik tot in eeuwigheid,
Laat ieder ’s HEEREN  goedheid loven,

Want goed is d’ Oppermajesteit:

Zijn goedheid gaat het al te boven

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Extra Agenda Items
apr
4

04 apr 19:30 - 20:00
Meditatief moment door dhr. J. van Wijngaarden via de livestream
Thema: Verwarring en twijfel

apr
5

05 apr 09:55 - 10:00
Voorzang: Psalm 24 vers 1 en 4

apr
5

05 apr 14:30 - 15:30
Zondagschool door Mevr. H. van Lingen
Thema: van Pilatus naar Golgotha

apr
5

05 apr 17:55 - 18:00
Voorzang: Psalm 26 vers 1 en 2

apr
6

06 apr 19:30 - 20:15
Avond gebed

apr
7

07 apr 19:30 - 20:15
Avond gebed

Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen