Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

31 | 07 | 2021

Gelukkig is er veel jeugd in onze gemeente met clubs voor alle leeftijden!

Naar welke club?

Het is in principe niet mogelijk naar een andere club te gaan dan waar je qua leeftijd hoort.
Alleen degenen die op school zijn blijven zitten, vormen hierop een uitzondering.
Zij mogen, als ze dat willen, bij hun leeftijdgenoten blijven.

Coördinator van de jeugdclubs is :

Machiel Wijland (coördinator)

☏  06-46715030

Gerdine Wijland (secretaresse)

☏  06-34384520

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SKG rekening NL 46 FVLB 0227134486  

De clubs maken gebruik van het materiaal dat door de HGJB wordt uitgegeven.

Kenmerkend voor al hun methoden zijn:

  • de Bijbel staat centraal en gaat open
  • de leefwereld van de jeugd wordt serieus genomen
  • de jeugd ontdekt zelf

   uit het Kontaktblad van juni 2021

Rijd niet harder dan… 

Het is opvallend dat in deze seculiere wereld er toch telkens aspecten van het geloof ‘een plaatsje’ krijgen in het gewone spraakgebruik. Helaas, vind ik. Mensen die niets met het geloof hebben, gebruiken de naam van Jezus meer in het openbaar dan menig kerkganger. De hemel is voor niet-gelovigen tóch een reële plaats waar gestorvenen elkaar zullen ontmoeten en het feest van het leven vervolgen. De hel wordt gezien als de plaats van straf voor misdadigers. En er is ‘onze lieve Heer’ Die kan helpen als het echt spannend wordt. Als laatste voorbeeld: engelen, waarvan niemand gelooft dat ze bestaan, totdat… 

 

Ik las in een twitterbericht van een agent die verslag deed van een ernstig auto-ongeluk: ‘De bestuurder moet een engeltje op zijn schouder hebben gehad. Anders had hij nooit alleen lichtgewond uit de auto kunnen worden gezaagd.’ En pas zag ik op zo’n rand rond een nummerplaat de volgende tekst: ‘Rijd niet harder dan je beschermengel kan vliegen!’ Waar komen deze beelden over engelen vandaan? 

 

Het valt mij verder op dat we binnen ons geloven het zo heel normaal vinden dat in de Bijbel gesproken wordt over engelen. We ‘ontmoeten’ ze bij de ingang van het Paradijs voor het eerst. En regelmatig in het vervolg van het Oude Testament. Ook in het Nieuwe Testament komen engelen voor; zo wordt Petrus bevrijd door een engel (Handelingen 12: 7). Engelen… wat voor beelden hebben we er eigenlijk bij? 

 

Eerst maar ‘mijn’ beeld van engelen. De eerste voeding daarvoor waren de tekeningen in de kinderbijbel van Anne de Vries, die in mijn jeugd voorgelezen werd door mijn ouders. Bijvoorbeeld de tekening van Jakob die vecht met een Man, die grote vleugels op zijn rug heeft. Ook Abram ontvangt ‘mannen’ en herkent ze zeker niet aan hun vleugels; pas later ontdekt hij dat het engelen zijn. Vaak worden engelen wél als zodanig herkend door bijvoorbeeld hun kleding en uitstraling. Blijkbaar hebben engelen vele verschijningsvormen. Denk hierbij ook aan de serafs zoals Jesaja ze in een visioen ziet: met zes (!) vleugels (Jesaja 6: 2). 

 

Allereerst zijn de engelen eerder geschapen dan de mensen. Zij waren, als ‘gedienstige geesten’ getuigen van de schepping, zij hebben gehoord hoe God zei: Laat Ons mensen maken. Zij vormen daarna de ‘verbindingstroepen’ tussen de hemel en de aarde. Jakob was daar, middels zijn visioen, ‘getuige’ van: engelen daalden van de hemel naar de aarde en omgekeerd. Wanneer Zacharias vraagt aan de engel die aan hem verschijnt of het allemaal wel waar is, klinkt het min of meer verwijtend: ‘Ik ben Gabriël, die voor God sta.’ In die naam zat voor Zacharias direct het antwoord: Gabriël, sterke man van God. Anders vertaald: Vriend van God (denk aan het Bargoense Gabber). Engelen zijn constant in de nabijheid van God! 

I

n de kunst zijn engelen soms ‘verworden’ tot dikkige kinderfiguren met vleugeltjes die zich met trompetten vermaken op de wolken. Ook op kerkorgels zijn deze kleine figuren te vinden. Echter: engelen hebben in de bijbel altijd een ‘volwassen’ postuur, zijn intelligent (al voeren ze altijd alleen de opdrachten van God uit), heilig nieuwsgierig, hebben een ‘eigenheid’ en stralen een hemelse kracht uit (denk aan de engelen bij het graf en de doodsbange soldaten!). 

 

Er zijn vele aspecten te noemen in de taken van engelen. Het gaat in het kader van een meditatie te ver om ze allemaal te noemen. Daarom wil ik er een uitlichten: engelen zijn de al eerder genoemde verbinders van de hemel en de aarde. Het meest bijzonder voorbeeld is als Jezus op Zijn dieptepunt van Zijn (geestelijk) lijden is. Juist dan is er een engel in de hof van Getsémané. Zijn Hemelse Vader stuurt een van Zijn dienaren om Zijn Zoon kracht te geven. Hoe belangrijk zijn engelen! Ze ondersteunen en beschermen.  

 

Denk ook aan Elisa bij Dothan, waar zelfs een leger engelen de stad (en dus ook Elisa) beschermd tegen de vijanden! Zij zijn dus, onzichtbaar, aanwezig. Maar soms ook zichtbaar als ‘gewone’ mensen, waardoor sommigen onwetend engelen onderdak hebben geboden (Hebreeën 13: 2). Echter soms ook in ‘vol tenue’ tijdens de hoogtepunten van het evangelie, bijvoorbeeld tijdens de engelenzang in Bethlehem. 

 

In de Amerikaanse (christelijke) thrillers spelen engelen soms een bijzondere rol. Toen ik dat voor het eerst las, moest ik wel even wennen aan het idee. Overigens stelt een van de schrijvers dat zijn voorstelling van de hemel en de taak van de engelen uit zijn eigen idee komt. Maar hoe dan ook: het zet je wel aan het denken. In de boeken waar engelen voorkomen, wordt het verhaal soms uit twee perspectieven beschreven. Het ‘aardse’ verhaal en gezien vanuit een ‘hemels’ gezichtspunt. Engelen zijn dan aanwezig in het aardse verhaal. Ze zorgen voor plotwendingen, waar de hoofdfiguren zich over verbazen, omdat zij alleen meemaken ‘wat voor ogen is’. Dan wordt het toch ineens reëel dat er een strijd wordt gevoerd in de hemelse gewesten. Tussen aartsengel Michaël en zijn leger en Lucifer en zijn volgelingen. De duivel gaat rond als een briesende leeuw en verschijnt echter soms ook als een… engel van het licht! Maar wat vertroostend dat in die hemelse strijd ook de engelen voor de schepping van God en voor Zijn kinderen opkomen. 

 

Rijd niet harder dan… Heeft iedereen een ‘eigen’ engel of beschermengel? Volgens Amerikanen waken engelen over je en zorgen ze dat je net níet op die plaats bent waar je niet zou moeten zijn (om zo bijvoorbeeld een ongeluk te voorkomen). Of dat zo is? De Bijbel geeft daar geen klip en klaar antwoord op. Maar ze blijven gedienstige geesten! Wat zegt Jezus Zelf o.a. over engelen? Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun (…) engelen in de hemel altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is… (Mattheus 18: 10). Tegelijk blijft wel staan: we zijn voor 100% verantwoordelijk voor ons doen en laten. Dus: rijd niet harder dan… mag én verantwoord is! Jij bent zelf de baas over het gaspedaal en over (al) je keuzes en beslissingen! 

 

Voor mij persoonlijk levert het nadenken over engelen (minstens) twee dingen op: ik weet dat er altijd een ‘lijn’ is tussen hemel en aarde, ook al ervaar ik dat niet altijd zo. En: andersom is er dus ook een lijn van de aarde naar de hemel. Dat stimuleert mij om bepaalde zaken juist wél te doen en anderen te laten. De engelen kijken mee! En tenslotte als troost: engelen dragen onze gebeden naar Gods troon (Openbaring 8: 4). 

Henk Kooijman


Zondagsschool Gideon heeft vakantie

Hoi jongens en meisjes,

Hadden jullie ooit kunnen bedenken dat jullie nog eens thuis via de tablet of tv naar een livestream van de zondagsschool zouden kijken? Ik in ieder geval niet! Maar toch moest het, omdat we door het coronavirus niet meer naar de zondagsschool konden gaan. Het is heel fijn dat we op deze manier toch naar een verhaal uit de Bijbel konden luisteren. Maar toch…het is natuurlijk veel fijner om met elkaar in een kring te zitten en samen te kunnen zingen en te luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. We hopen dan ook als meesters en juffen van de zondagsschool dat we in het nieuwe seizoen weer met elkaar in de klas kunnen beginnen.

We gaan weer elke middag luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Naar aanleiding van het verhaal doen we daarna nog een verwerking met elkaar. We leren een tekst aan die over het verhaal van die middag gaat. Daarnaast zingen we elke maand dezelfde psalm in de klas, die vooraf is uitgekozen. Deze psalmen (elke klas een andere) komen ook terug in de voorzang van de kerkdiensten, elke laatste zondag van de maand.

We bidden voor een gezegend seizoen en wilt u als gemeente dit werk ook in uw gebed meenemen.

Namens de leiding van de zondagsschool,
Bert Vonk

Zondagsschool Gideon        
           
Elke* zondagmiddag hopen we tussen 14.30 – 15.30 uur zondagsschool te houden.    
Hieronder staan de groepen en waar ze worden verwacht.      
Er kunnen altijd nog kinderen tussen de 4 en 12 jaar bij of kom eens een middag kijken.  
           
Klas 1 (groep 1 en 2) School        
Anieke Burggraaf Purperreiger 32 06 30490540      
Nellieke Stam Hoogaarslaan 20 06 29358504      
Rachel Vos (Algemeen Adjunct) Middelweg 18 701225      
Annemarie Stam Hoogaarslaan 20 06 14940809      
           
Klas 2 (groep 3 en 4) Podium kerk        
Nelly van Meuwen Rietzanger 4 06 16441006      
Hetty Van Lingen Middelweg 86 683377      
Heleen van den Dool Planetenlaan 41 686115      
Lenina van den Dool Planetenlaan 41        
           
Klas 3 (groep 5 en 6) Achterzaal kerk        
Gré Zegelaar Roerdomp 44 691900      
Feikje de Koning (secr.) Roerdomp 13 681838      
Amarens Altena Rietzanger 14 06 21324604      
Bert Vonk (voorz) Schoenerstraat 67 06 33846791      
           
Klas 4 (groep 7) consistorie kerk        
Peter v.d. Velden (penn.m) Hoogaarslaan 34 795233      
Arie Noorland Ooievaar 120A 684046      
           
Klas 5 (groep 8) School        
Tiny Verboom Lekdijk 305 06 13541337      
Martijn van den Boogaard Mercuriusstraat 30 06 41852049      
           
Vieringen 2020-2021          
Kerst: Vrijdag 25-dec om 15.00 uur  
Sluitingsmiddag: Zondag  30-mei om 14.30 uur  
           
* geen zondagsschool op (vakanties en avondmaalzondagen):      
18-okt 29-nov 27-dec 03-jan 21-feb  
07-mrt 04-apr 25-apr 02-mei 23-mei  
           
           

We bidden voor een gezegend seizoen en vragen ook uw voorbede.

Contactpersoon:   Mevr. F. de Koning - Kampstra
☏ 0184 - 68 18 38

SKG rekening NL 17 FVLB 0227135202  


Zondagsschool 'Josafath'

Op de zondagsschool worden de geschiedenissen uit de Bijbel verteld. Dit doen we aan de hand van het rooster van de Hervormde Zondagsscholenbond.

Na het bijbelverhaal doen we als verwerking een quiz, een knutselopdracht of spelen we een spel.

 

Op de zondagsschool leren we de kinderen dus heel veel uit de Bijbel, maar het allerbelangrijkste vinden we dat we ze mogen vertellen wie de Heere is, hoe groot Zijn liefde en genade voor ons is.

 

Waar?

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de kerk aan de dijk in Kinderdijk. We hanteren 2 groepen (groep 1-3 en groep 4-8). 

Voor wie? 
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar.

 

Door wie? 
Jan-Willem en Tessa de Winter
Annina de Groot
Nelleke de Vries

Liset Klop

 

Gift geven?  

Wilt u onze zondagsschool ondersteunen? Heel graag! Wij zijn ontzettend blij met uw gift!

IBAN: NL20 RABO 0373742150         T.n.v.: Zondagsschool Josafath

 

Contactpersoon

  Nelleke de Vries
 078 - 6913044

Gewone catechisatie

De gewone catechisaties worden gehouden op de maandag- en dinsdagavond in de consistorie en de podiumzaal van Rehoboth. Catecheten zijn de eigen predikant en de pastoraal medewerker.

Aan het begin van ieder seizoen worden de namen van de jongeren, die daar verwacht worden, per groep, met plaats en tijd, doorgegeven via het Kontaktblad. Degenen die daarin niet vermeld worden, maar wel in de betreffende leeftijdscategorie vallen, worden verzocht met de predikant of scriba contact op te nemen.

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechisatie is bedoeld als voorbereiding op het doen van openbare geloofs­belijdenis. Voor vragen en inlichtingen kunt u contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Ouderlingen.

Eens per jaar wordt er vanaf woensdagavond voor Hemelvaartsdag tot de zaterdagmiddag daarna een bezinningskamp georganiseerd voor de leden van de jeugdclubs vanaf groep 7 van de basisschool tot en met de +14-club. De voor dit kamp in aanmerking komende kinderen krijgen een aanmeldingsformulier mee via de club waarvan ze lid zijn, mits ze deze club ook regelmatig bezoeken. Hiervoor is een speciale kampcommissie.

Voorzitter: A.J. van Buren
☏ 0184 - 68 31 12        
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tips!

- Kijk in het menu voor extra foto's en films.
- Klik hier voor film (2012)

        

 

De rest staat hier of nog groter: hier

Enkele jaren geleden was er een reünie. Klik hier voor de foto's

SKG rekening NL 70 FVLB 0227135024 

Klik hier voor alle foto's ( 2014 )

Klik hier voor alle foto's (2013)


 +16 kamp

De +16-club organiseert een eigen kamp en heeft hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

Contactpersoon:  B. den Ouden
☏ 0184 - 68 41 56
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen