Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

24 | 09 | 2021

Zondagsschool Gideon


Hey jongens en meisjes,

De vakantie is weer voorbij en op school zijn jullie intussen al weer begonnen. Misschien ben je heerlijk met vakantie geweest naar een mooie plek. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je thuis bent gebleven.

 

Misschien ben je wel blij dat de vakantie voorbij is, het was helemaal niet zo leuk. Je voelde je verdrietig, boos, teleurgesteld of eenzaam. Er was ziekte of iets anders wat helemaal niet fijn was.

 

Gelukkig mag je weten dat Jezus jou kent, dat Hij weet hoe jij je voelt. En weet je, Hij wil dat je met alles naar Hem toe komt. Hij wil graag dat de kinderen bij Hem komen. En wat is het heerlijk dat dat op de zondagsschool kan. Hij nodigt je uit: Jongen/meisje, kom maar bij Mij en kom aan Mijn voeten zitten….. Dat is wat we op de zondagsschool weer mogen gaan doen, aan Zijn voeten zitten (net als Maria) en luisteren naar Hem.

 

We gaan weer elke middag luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Naar aanleiding van het verhaal doen we daarna nog een verwerking met elkaar. We leren een tekst aan die over het verhaal van die middag gaat. Daarnaast zingen we elke maand dezelfde psalm in de klas, die vooraf is uitgekozen. Deze psalmen (elke klas een andere) komen ook terug in de voorzang van de kerkdiensten, elke laatste zondag van de maand.

 

Elke* zondagmiddag hopen we tussen 14.30 – 15.30 uur zondagsschool te houden. Hieronder vinden jullie een lijst met namen van jouw juf en/of meester. Ook staan de groepen erbij, en waar jullie worden verwacht.

Er kunnen altijd nog jongens en meisjes tussen de 4 en 12 jaar bij, of kom eens een middag kijken. En neem natuurlijk ook een vriendje of vriendinnetje mee. We hopen jullie te zien op de eerste zondagsschoolmiddag op 12 september!

 

We bidden voor een gezegend seizoen, en wilt u als gemeente dit werk ook in uw gebed meenemen?

Het is mijn verlangen en gebed dat we als zondagsschool een compleet seizoen in de klassen kunnen zijn. En dat er geen beperkingen/verhinderingen zullen zijn. Voor de kinderen is dit van zeer groot belang!

Namens de leiding van de zondagsschool,
Bert Vonk

         
           
   
Hieronder staan de groepen en waar ze worden verwacht.      
Er kunnen altijd nog kinderen tussen de 4 en 12 jaar bij of kom eens een middag kijken.  
           
Klas 1 (groep 1 en 2) School        
Anieke Burggraaf Purperreiger 32 06 30490540      
Nellieke Stam Hoogaarslaan 20 06 29358504      
Rachel Vos (alg. adjunct) Middelweg 18 701225      
Annemarie Stam Hoogaarslaan 20 06 14940809      
           
Klas 2 (groep 3 en 4) Podium kerk        
Nelly van Meuwen Rietzanger 4 06 16441006      
Hetty Van Lingen Middelweg 86 683377      
Heleen van den Dool Planetenlaan 41 686115      
Lenina van den Dool Planetenlaan 41        
           
Klas 3 (groep 5 en 6) Achterzaal kerk        
Anthon Verhaar Punterstraat        
Feikje de Koning (secr.) Roerdomp 13 681838      
Amarens Altena Rietzanger 14 06 21324604      
Bert Vonk (voorz) Schoenerstraat 67 06 33846791      
           
Klas 4 (groep 7) consistorie kerk        
Peter v.d. Velden (penn.m) Hoogaarslaan 34 795233      
Arie Noorland Ooievaar 120A 684046      
           
Klas 5 (groep 8) School        
Gre Zegelaar Roerdomp 44 69 1900      
Martijn van den Boogaard Mercuriusstraat 30 06 41852049      
           
Vieringen 2020-2021          
Kerst: Zaterdag 25-dec om 18.00 uur  
Sluitingsmiddag: Zondag  12-juni om 14.30 uur  
           
* geen zondagsschool op (vakanties en avondmaalzondagen):      
17-okt 28-nov 26-dec 02-jan 09-jan       27-febr  
20-mrt 17-apr 24-apr 01-mei 05-juni  
           
           

We bidden voor een gezegend seizoen en vragen ook uw voorbede.

Contactpersoon:   Mevr. F. de Koning - Kampstra
☏ 0184 - 68 18 38

SKG rekening NL 17 FVLB 0227135202  


Zondagsschool 'Josafath'

Op de zondagsschool worden de geschiedenissen uit de Bijbel verteld. Dit doen we aan de hand van het rooster van de Hervormde Zondagsscholenbond.

Na het bijbelverhaal doen we als verwerking een quiz, een knutselopdracht of spelen we een spel.

 

Op de zondagsschool leren we de kinderen dus heel veel uit de Bijbel, maar het allerbelangrijkste vinden we dat we ze mogen vertellen wie de Heere is, hoe groot Zijn liefde en genade voor ons is.

 

Waar?

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de kerk aan de dijk in Kinderdijk. We hanteren 2 groepen (groep 1-3 en groep 4-8). 

Voor wie? 
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar.

 

Door wie? 
Jan-Willem en Tessa de Winter
Annina de Groot
Nelleke de Vries

Liset Klop

 

Gift geven?  

Wilt u onze zondagsschool ondersteunen? Heel graag! Wij zijn ontzettend blij met uw gift!

IBAN: NL20 RABO 0373742150         T.n.v.: Zondagsschool Josafath

 

Contactpersoon

  Nelleke de Vries
 078 - 6913044
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen