Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

26 | 08 | 2019

Zondagsschool Gideon

Samen met uw kind(eren) hopen we d.m.v. de vertellingen uit de Bijbel en een verwerking te ontdekken hoe groot onze God is.

In klas 5 wordt gewerkt met een catechisatiemethode als ‘opstap’ naar de catechisatie.

Elke week willen we de kinderen de tekst aanleren aan de hand van het roosterboekje. Daarnaast wordt er elke maand aandacht besteed aan een psalm volgens een vooraf opgesteld rooster. Dit is voor elke klas een andere psalm. Deze psalmen komen terug tijdens de voorzang in de kerkdiensten op de laatste zondag van de maand. De zondagsschool wordt elke zondag gehouden van 14.30-15.30 uur. Wanneer er geen zondagsschool is, zal dit in de kerkbode vermeld worden. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn hartelijk welkom. Mocht u een keer een zondagsschoolmiddag willen bijwonen, dan bent u hartelijk welkom..

Groep   Locatie      
Klas 1 (groep 1 en 2)   school      
Mw. A. Rozendaal                 Baardmannetje 1 0184-68 1194                     
Naomi Verloop          
Evelijn de Vreede                                                                                                                      
Mw. R. Vos     Dotterbloem 2 0184-701 225  
Mw. A. Stam        Hoogaarslaan 20 06-14940809  
           
Klas 2 (groep 3 en 4)   podium      
Mw. M. v.d. Velden          (alg.adj)   Middelweg 22 0184-63 3248  
Mw. H. van Lingen     Middelweg 86 0184-68 3377  
Mw. H. v.d. Dool     Planetenlaan 41 0184-68 6115  
           
Klas 3 (groep 5 en 6)   achterzaal kerk      
Mw. G. Zegelaar     Roerdomp 44 0184-69 1900  
Mw. F. de Koning             (secr.)   Roerdomp 13 0184-68 1838  
Dhr. G. van Lingen     Middelweg 86       0184-68 3377  
Dhr. B. Vonk           (voorz.)   Schoenerstraat 67 0184-68 4058  
           
Klas 4 (groep 7)   consistorie      
Dhr. P. v.d. Velden      (penningm)   Hoogaarslaan 34 0184-79 5233  
Dhr. A. Noorland     Ooievaar 120a 0184-68 4046  
           
Klas 5 (groep 8)   school      
Mw. T. Verboom     Lekdijk 305       0184-68 3756                         
Dhr. M. van den Boogaard     Mercuriusstraat 30 06-41852049  
           

Data voor de vieringen kunt u vast noteren:

Kerstviering Dinsdag 25 december       18.00 uur
Paasviering    
Sluitingsmiddag     Zondag 26 mei 14.30 uur
Geen   zondagsschool op (vakanties en avondmaalzondagen):  
21-okt 02-dec 30-dec 6-jan 24-feb 10-mrt  
21-apr 28-apr          
             

We bidden voor een gezegend seizoen en vragen ook uw voorbede.

Contactpersoon:   Mevr. F. de Koning - Kampstra
☏ 0184 - 68 18 38

SKG rekening NL 17 FVLB 0227135202  


Zondagsschool 'Josafath'

Op de zondagsschool worden de geschiedenissen uit de Bijbel verteld.

Dit doen we aan de hand van het rooster van de hervormde zondagsschoolvereniging.

De kinderen leren iedere week een Bijbeltekst                                             

Als verwerking doen we een quiz, een knutselopdracht of spelen we een spel.

Op de zondagsschool leren we de kinderen dus heel veel uit de Bijbel.

Maar het allerbelangrijkste vinden we dat we ze mogen vertellen wie de Heere is, hoe groot Zijn liefde voor ons is.

Waar? I

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de kerk aan de dijk in Kinderdijk. (groep 1-3: b

benedenzaal Elzenhonk, groep 4-8: zijingang dijk)

Voor wie? Alle kinderen van 4 tot 12 jaar.

 

Door wie? Jan-Willem, Tessa, Aline en Thomas van den  Dool, Jannie de Groot (groep 1-3)

                   Liset Klop, Annina de Groot en Nelleke de Vries (groep 4-8)

 

Rek nr: NL09 ASNB 0932 6075 00 tnv W. Verloop

Contactpersoon:     Nelleke de Vries
☏ 078 - 6913044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken
Nieuws

 

 

  

Voorbede rooster

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen