Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

25 | 06 | 2021

Zondagsschool Gideon

Hoi jongens en meisjes,

Hadden jullie ooit kunnen bedenken dat jullie nog eens thuis via de tablet of tv naar een livestream van de zondagsschool zouden kijken? Ik in ieder geval niet! Maar toch moest het, omdat we door het coronavirus niet meer naar de zondagsschool konden gaan. Het is heel fijn dat we op deze manier toch naar een verhaal uit de Bijbel konden luisteren. Maar toch…het is natuurlijk veel fijner om met elkaar in een kring te zitten en samen te kunnen zingen en te luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. We hopen dan ook als meesters en juffen van de zondagsschool dat we in het nieuwe seizoen weer met elkaar in de klas kunnen beginnen.

We gaan weer elke middag luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Naar aanleiding van het verhaal doen we daarna nog een verwerking met elkaar. We leren een tekst aan die over het verhaal van die middag gaat. Daarnaast zingen we elke maand dezelfde psalm in de klas, die vooraf is uitgekozen. Deze psalmen (elke klas een andere) komen ook terug in de voorzang van de kerkdiensten, elke laatste zondag van de maand.

We bidden voor een gezegend seizoen en wilt u als gemeente dit werk ook in uw gebed meenemen.

Namens de leiding van de zondagsschool,
Bert Vonk

Zondagsschool Gideon        
           
Elke* zondagmiddag hopen we tussen 14.30 – 15.30 uur zondagsschool te houden.    
Hieronder staan de groepen en waar ze worden verwacht.      
Er kunnen altijd nog kinderen tussen de 4 en 12 jaar bij of kom eens een middag kijken.  
           
Klas 1 (groep 1 en 2) School        
Anieke Burggraaf Purperreiger 32 06 30490540      
Nellieke Stam Hoogaarslaan 20 06 29358504      
Rachel Vos (Algemeen Adjunct) Middelweg 18 701225      
Annemarie Stam Hoogaarslaan 20 06 14940809      
           
Klas 2 (groep 3 en 4) Podium kerk        
Nelly van Meuwen Rietzanger 4 06 16441006      
Hetty Van Lingen Middelweg 86 683377      
Heleen van den Dool Planetenlaan 41 686115      
Lenina van den Dool Planetenlaan 41        
           
Klas 3 (groep 5 en 6) Achterzaal kerk        
Gré Zegelaar Roerdomp 44 691900      
Feikje de Koning (secr.) Roerdomp 13 681838      
Amarens Altena Rietzanger 14 06 21324604      
Bert Vonk (voorz) Schoenerstraat 67 06 33846791      
           
Klas 4 (groep 7) consistorie kerk        
Peter v.d. Velden (penn.m) Hoogaarslaan 34 795233      
Arie Noorland Ooievaar 120A 684046      
           
Klas 5 (groep 8) School        
Tiny Verboom Lekdijk 305 06 13541337      
Martijn van den Boogaard Mercuriusstraat 30 06 41852049      
           
Vieringen 2020-2021          
Kerst: Vrijdag 25-dec om 15.00 uur  
Sluitingsmiddag: Zondag  30-mei om 14.30 uur  
           
* geen zondagsschool op (vakanties en avondmaalzondagen):      
18-okt 29-nov 27-dec 03-jan 21-feb  
07-mrt 04-apr 25-apr 02-mei 23-mei  
           
           

We bidden voor een gezegend seizoen en vragen ook uw voorbede.

Contactpersoon:   Mevr. F. de Koning - Kampstra
☏ 0184 - 68 18 38

SKG rekening NL 17 FVLB 0227135202  


Zondagsschool 'Josafath'

Op de zondagsschool worden de geschiedenissen uit de Bijbel verteld. Dit doen we aan de hand van het rooster van de Hervormde Zondagsscholenbond.

Na het bijbelverhaal doen we als verwerking een quiz, een knutselopdracht of spelen we een spel.

 

Op de zondagsschool leren we de kinderen dus heel veel uit de Bijbel, maar het allerbelangrijkste vinden we dat we ze mogen vertellen wie de Heere is, hoe groot Zijn liefde en genade voor ons is.

 

Waar?

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de kerk aan de dijk in Kinderdijk. We hanteren 2 groepen (groep 1-3 en groep 4-8). 

Voor wie? 
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar.

 

Door wie? 
Jan-Willem en Tessa de Winter
Annina de Groot
Nelleke de Vries

Liset Klop

 

Gift geven?  

Wilt u onze zondagsschool ondersteunen? Heel graag! Wij zijn ontzettend blij met uw gift!

IBAN: NL20 RABO 0373742150         T.n.v.: Zondagsschool Josafath

 

Contactpersoon

  Nelleke de Vries
 078 - 6913044
Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen