Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

24 | 09 | 2021

De burgerlijke gemeente Nieuw-Lekkerland bestaat uit drie woonkernen: Dorp,  Middelweg en Kinderdijk.

De Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg omvat de gehele wijk Kinderdijk, de Lekdijk ten westen van de Middelweg en de wijk Middelweg tot aan de meest oostelijke hoog spanningslijn. Vooral omdat de woonkernen Dorp en Middelweg door nieuwbouw steeds meer naar elkaar toe gegroeid zijn, is de kerkelijke grens niet altijd zichtbaar als een logische grens.

Het overige deel van de burgerlijke gemeente behoort tot de zelfstandige kerkelijke gemeente “Nieuw-Lekkerland” (Dorp).

De Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg is een gemeente die wil staan in de traditie van de Reformatie. De belijdenis van de kerk in haar beginjaren en van de kerk in de Reformatie is ook haar belijden. De gemeente is ontstaan als een verzelfstandiging van een deel van de toenmalig ene gemeente Nieuw-Lekkerland. In de kerkelijke gemeente is het reglement van de PKN van toepassing, aangevuld met de vastgestelde plaatselijke regelingen.

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen