Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

27 | 10 | 2020

Hulpverlening tijdens de kerkdiensten (BHV)
Eigenlijk zou het beter zijn om term “Hulpverlener Van Dienst” te gebruiken, maar omdat afkorting BHV in het bedrijfsleven algemeen bekend en erkend is, houden we het toch op BHV.
Ten behoeve van de veiligheid van de kerkgangers en op grond van wettelijke eisen is voor beide kerken een BHV (bedrijfshulpverleners) organisatie opgesteld en een calamiteiten-/ontruimingsplan gemaakt. De BHV is vooral gericht op het beschermen van de bezoekers in de kerk en het verlenen van hulp en voorkomen van paniek bij calamiteiten. De hulpverleners hebben de cursus BHV gevolgd en/of zijn in het bezit van een EHBO diploma en/of brandwachtopleiding. De hulpverleners doen dienst volgens een rooster en zitten op een plaats vanwaar ze de kerkzaal kunnen overzien. Men wordt verzocht de aanwijzingen van de hulpverleners stipt op te volgen. In geval van ontruiming leest de kerkrentmeester van dienst dat bericht voor.
Mocht u vanwege uw dagelijks werk over bovengenoemde vaardigheden beschikken en niet op het rooster voorkomen, dan zijn wij u erkentelijk als u zich beschikbaar stelt.

De contactpersonen zijn:

W.A. Groenendijk (coördinator)

Planetenlaan 74

' 0184 - 68 38 25

A. Burggraaf (techniek)

Purperreiger 32

' 0184 - 68 55 85

 

P. van den Breevaart (plaatsvervanger)

Marslaan 95

' 0184 - 68 18 71

J. A. de Groot (veiligheid)

Venuslaan 67

' 0184 - 68 21 01

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen