Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

12 | 07 | 2020

Eind 2013 kwam bij het luiden van de klok spontaan een stuk zandsteen uit de lijst boven een van de ramen in de toren naar beneden. Er zijn toen direct veiligheidsmaatregelen getroffen. Na een grondige inspectie is besloten om het geplande onderhoud vervroegd en uitgebreider uit te voeren.

Dit kon alleen dankzij een subsidie van de Provincie Zuid-Holland, die daarmee de helft van de ruim € 100.000 kostende renovatie heeft gefinancierd. De andere helft is door de Hervormde gemeente Kinderdijk-Middelweg opgebracht.

Wijzerplaatverlichting
Een actie onder de dorpsbewoners van Kinderdijk heeft een bedrag opgeleverd van bijna € 1.200, waarmee een deel van de kosten voor het herstel van de wijzerplaatverlichting is bekostigd. In het donker is het uurwerk nu weer van veraf te zien, wat lange tijd niet het geval was.

De renovatie is uitgevoerd door Verhaar Bouw uit Nieuw-Lekkerland onder begeleiding van Lakerveld Ingenieurs- en Architectenbureau B.V. uit Noordeloos. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd zijn o.a. het vervangen en herstellen van diverse zandstenen banden onder en boven de raampartijen in de  toren en het vervangen van voegwerk.

Minder risico op vochtschade
Ook is er op de uitstekende zandstenen banden in de gevels van de toren een zinken afdekking aangebracht waarmee wordt voorkomen dat er vocht in het zandsteen komt, wat ook weer minder risico geeft op vorstschade. Omdat de toren toch compleet in de steigers moest, is gelijktijdig het uurwerk gerenoveerd.

Jaren vooruit
Het college van kerkrentmeesters hoopt hiermee de komende jaren weer vooruit te kunnen wat betreft de toren, die karakteristiek en beeldbepalend is voor het dorp Kinderdijk. Kerk en toren zijn een ontwerp van wijlen architect Jan Wils (die o.a. ook het Olympisch Stadion in Amsterdam ontworpen heeft) en gebouwd in 1924. Tijdens de Open Monumentendag op 12 september is de kerk open voor bezichtiging. 

De renovatie van de kerktoren van de kerk aan de Molenstraat in Kinderdijk is afgerond.

Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen