Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

30 | 11 | 2021
 
Voorzitter:
 • Algemeen beleid en organisatie op lange termijn
 • Woordvoerder en mededelingen via Kontaktblad
 • Opstellen agenda (met medewerking van mevr. H. Bergacker)
 • Techniek bediening verwarming
 • Gemeentegids / jaarbijdrage materiaal
 • Techniek website

2e Voorzitter
 • Plaatsvervangend voorzitter
 • Contactpersoon (financiën) jeugdwerk, activiteitenraad, evangelisatiecommissie en Lente- / Molenmarkt
 • Verhuurbeleid / publicatieborden in kerkgebouwen.
 • Algemene orgelzaken
 • Techniek kerktelefoon

Secretaris
 • Inkomende en uitgaande correspondentie
 • Kerkbode en evt. persberichten
 • Afgevaardigde naar vergadering Kerkbode
 • Administratie kerktelefoon

2e Secretaris
 • Roosters koster, organist, kerkrentmeester en BHV (met medewerking van mevr. H. Kooijman - Gorseman)
 • Opstellen notulen van de vergaderingen (met medewerking van mevr. H. Bergacker )
 • Veiligheid in en rond de gebouwen
 • Ledenadministratie
 • Personeelszaken

Penning-meester
 • Beheer en beleid financiën; opstellen begroting en jaarrekening. (betalingen / administratie)
 • Collecterooster incl. afstemming met de diaconie
 • Informeren gemeente via Kontaktblad
 • Financiële aspecten personeelszaken.

Onderhoud
 • Algemeen en regulier onderhoud Rehoboth en pastorie
 • Geluidsinstallatie
 • Beheer en schoonmaak (met medewerking van beheerders)
 • Wintervoorzieningen
 • Contactpersoon voor crèche
 • Onderhoud tuinen
 • Verzorging attenties bij verjaardagen, jubilea etc.

Onderhoud / planning
 • Algemeen en regulier onderhoud Kinderdijk
 • Opstellen onderhoudsplanningen
 • Contactpersoon voor subsidie trajecten
 • Administratie regulier onderhoud
 • Sleutelbeheer en –toekenning
Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen