Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

24 | 09 | 2021
   
 1. Direct (live) meeluisteren:
 
         
  Rehoboth Kinderdijk
     
 

Klik hier voor de streamverbinding vanuit de Rehoboth

   

 

Liturgie voor de zondag

  Start eerst de uitzending en klik daarna hier om in een tweede tabblad de liturgie voor de zondag te openen zonder dat de uitzending wordt onderbroken.

2. Later luisteren uit het archief:  
  Rehoboth Kinderdijk
     
3. Via kerkdienstgemist.nl (als direct niet goed werkt)
  Rehoboth Kinderdijk

Het Woord van God is gratis. Gelukkig wel! Helaas kost het aanbieden van de digitale bestanden wel veel geld. Per jaar is dat voor onze beide kerken meer dan € 1.500,-  Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan waarderen wij het enorm als u ons een tegemoetkoming in de kosten doneert.
U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 96 RABO 0373 70 16 91 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Kinderdijk-Middelweg onder vermelding: Bijdrage digitale diensten. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.


Rehobothkerk Planetenlaan 30      2957 SN
Dorpskerk Kinderdijk       Molenstraat 149 2961 AK

De morgendiensten beginnen iedere zondag in beide kerkgebouwen om 10.00 uur en de avonddiensten om 18.00 uur.

Op bovenstaande algemene regel zijn er een aantal uitzonderingen:

 • Het Heilig Avondmaal wordt in een gezamenlijke kerkdienst in Rehoboth gehouden. De aanvangstijd van die dienst is om 9.30 uur. De dankzeggings­diensten op die zondag zijn zowel in de Rehobothkerk als in Kinderdijk, met wisselende aanvangstijden op 16.30 en 18.30 uur zodat ouders van kleine kinderen in de gelegenheid zijn beiden een dienst bij te wonen.

 • Op eerste Kerstdag , op eerste Paasdag en op eerste Pinksterdag beginnen de morgendiensten om 9.45 uur. De diensten worden dan begonnen door met elkaar te zingen.
  Op tweede Paas- en Pinksterdag beginnen de morgendiensten om 9.30 uur in één van beide kerkgebouwen, er zijn dan geen avonddiensten.

 • De middagdiensten op eerste Kerstdag en de diensten op tweede Kerstdag zijn afhankelijk van de dag in de week. Daarbij zal er ook een kerstfeestviering van de zondagsschool zijn.

 • Op Goede Vrijdag is er een gezamenlijke dienst om 19.30 uur in Rehoboth.

 • Op Hemelvaartsdag is er een gezamenlijke dienst om 9.30 in Rehoboth of Kinderdijk.

 • Op Oudejaarsavond is er een gezamenlijke dienst om 19.00 uur in Rehoboth.

 • Op Nieuwjaarsmorgen is er een gezamenlijke dienst om 10.00 uur in Rehoboth.
  Indien van toepassing, zal bevestiging van nieuwe ambtsdragers bij voorkeur in die dienst plaatsvinden. Na afloop van die dienst is er gelegenheid om de kerkenraad (en elkaar) een nieuwjaarswens te geven.

 • Op Bid- en Dankdag is er om 14.00 uur een dienst in Kinderdijk en om 19.30 uur in Rehoboth.

 • In de periode van zomervakantie worden enkele gezamenlijke diensten afwisselend in Rehoboth en Kinderdijk gehouden.

 • Indien nodig wordt er voor bijzondere diensten een gezamenlijke dienst in Rehoboth gehouden waarbij een reguliere dienst in Kinderdijk komt te vervallen.

 

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen