Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

14 | 08 | 2020

Zondag  16 augustus 2020

1. Diaconie: Noodhulpcollecte voor de ramp in Beiroett

2. Kerk: Collecte voor Instandhouding van de eredienst

Zoals reeds eerder gemeld hopen wij dat u in deze periode de collecten zoveel mogelijk via de bank overmaakt.

Dit kan nog steeds op de volgende bankrekeningnummers van de Kerkrentmeesters en de Diaconie met daarbij graag de zondagse datum in de omschrijving. 

  • NL19 SNSB 097 80 27 051 ten name van de Diaconie
    (met in de omschrijving de datum en het diaconale doel)
  • NL 82 INGB 000 15 25 712 ten name van het college van kerkrentmeesters
    (met in de omschrijving het woord collecte en de datum)

Digitale collecte

Om het overmaken per bank sneller en eenvoudiger te maken is in samenwerking met de SKG een aparte webpagina voor onze gemeente ingericht. Via samengoeddoen.nl is deze service voor onze gemeente gratis te gebruiken. De betaling gaat via de iDEAL-omgeving en u kunt in 1x voor zowel voor de diaconie als voor de instandhouding van de eredienst geven. Klik op onderstaande afbeelding met de collectezakken of hier om naar het invulformulier te gaan.

 

 


Veel gestelde vragen 

V: Ik kan anoniem geven. Is dat echt anoniem, want ik wil niet dat de kerk weet wat ik geef.
A: Alleen het totaalbedrag voor een collecte komt in de boekhouding terecht, dus echt anoniem.

V: Zijn hier voor mij kosten aan verbonden.
A: Nee, wel zijn er iDEAL transactiekosten, maar deze worden i.v.m. het coronavirus door de SKG voldaan.

V: Geef ik gelijk voor de twee kerkdiensten.
A: Dat is wel handig, u hoeft dan maar één actie uit te voeren.

V: Wanneer kan ik voor de collecten geven?
A: Van donderdag voor tot en met woensdag na de betreffende zondag dat de collecten worden gehouden.

V: Ik zie een vreemd rekeningnummer bij iDEAL transacties?
A: Als u een iDEAL transactie doet, dan wordt het geld eerst naar een tussenrekening
    c.q. Stichting derden gelden rekening geboekt (ten name van Samen Goed Doen via ING).

V: Is een gift volgens deze wijze nog wel geldig voor eventuele belastingaftrek?
A: Op uw bankafschrift ziet u duidelijk dat het om een gift gaat.
    In de bevestigingsmail staat dat de gift is gedaan aan de HG Kinderdijk-Middelweg.
    Deze email zou u als extra bewijs kunnen bewaren.

V: iDEAL, wat is dat?
A: iDEAL is door een aantal banken ontwikkeld om op eenvoudige wijze via internet betalingen te kunnen doen.
    Tijdens het doneren verlaat u tijdelijk de website van de gemeente en komt terecht op de website van de eigen bank voor internetbankieren.
    Na betaling keert u terug naar de website.
    Aan het einde van de donatie ontvangt u per mail een bevestiging van uw gift.

V: Kan ik mijn donatie terugvorderen?
A: De gestorte donatie(s) kunnen niet worden teruggevorderd.

V: Wat gebeurt er met het geld dat ik gedoneerd heb?
A: De donaties worden verzameld (via Stichting Derden Gelden) en binnen 5 werkdagen geboekt
    op de bankrekening van uw kerkelijke gemeente.

Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen