Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

02 | 06 | 2020

Wereldwijd zijn al tienduizenden doden gevallen door het coronavirus. Honderdduizenden zijn besmet. Het Christelijk Noodhulpcluster maak zich grote zorgen. Over de situatie in ons eigen land, maar ook over de uitbraak in zeer arme regio’s in de wereld

 

De crisis raakt juist de mensen in kwetsbare gebieden hard. Bijvoorbeeld de dagloner in Tsaad, die geen inkomen heeft en zijn familie geen eten kan geven. Of het gezin in een vluchtelingenkamp, waar van hygiëne en afstand houden geen sprake is 

 

Uw gebed is nodig

De organisatie van het Christelijke Noodcluster ( Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Woord en Daad, en ZOA) zetten alles op alles om met hun lokale partners  het werk binnen hun projecten voort te zetten. Uw gebed en steun is hard nodig. Bid voor het werk wereldwijd en voor wijsheid en gezondheid voor deze partners en de regeringsleiders.  Juist nu willen we er zijn voor onze naasten, dichtbij en ver weg.

 

We danken u hartelijk voor uw gebed en trouwe steun. We zijn dankbaar dat we mogen vertrouwen op Gods zorg en dat we weten dat Hij ook nu de Almachtige die hemel en aarde regeert

 

Diaconie Hervormde  Gemeente 

Kinderdijk-Middelweg

Bank nr. NL 19 SNSB 0978 0270 51 o.v.v. Noodhulp Coronacrisis

Zondag 12 april 2020 1e Paasdag 

Noodhulpcollecte 

Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen