Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

22 | 04 | 2019

UITNODIGING

Nieuw-Lekkerland, maart 2019

U wordt hartelijk uitgenodigd voor het bijwonen van de voorjaarsavond van de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond. 

Deze wordt gehouden op DV donderdag 11 april in de zaal van de Rehobothkerk, Planetenlaan 30.  Aanvang 19.45 uur. 

Prof. dr. W. Verboom  uit Harderwijk zal een lezing houden over het thema: 

                                     “Het Verbond”

Wij hopen dat u ook aanwezig kunt zijn.

Kom ook naar de GZB dag

Als de nood het hoogst is...

Dringend hulp nodig in Ethiopië, Afghanistan en Nigeria

Samen met de partners van het Christelijk Noodhulpcluster is  ZOA  in actie gekomen voor de slachtoffers

van orkaan Idai in zuidelijk Afrika. Als u klikt op ZOA ziet u nog meer informatie

Verschillende leden van het cluster bieden op dit moment al hulp in de getroffen landen.

Er is behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, dekens en zeildoeken.

De orkaan heeft in Mozambique, Zimbabwe en Malawi al aan honderden mensen het leven gekost.

Gevreesd wordt dat dat aantal snel oploopt. Er worden nog veel inwoners vermist en de ravage is enorm.

De VN spreekt over mogelijk de ergste natuurramp ooit in zuidelijk Afrika.

Het Christelijk Noodhulpcluster bestaat uit

Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA.

 

Giften worden besteed aan de eerste levensbehoeften van de slachtoffers.

 

 “Op dit moment is onderdak, schoon water en kookgerei het hardst nodig.”,

 vertelt een hulpverlener van het Christelijk Noodhulpcluster in Malawi.

 

Getroffenen worden snel geholpen via de contacten met lokale hulpverleners en kerken.

 Zondag 31 maart is er een diaconie noodhulp collecte 

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen 


'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen.

De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari.

Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid.

In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit.

Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.

Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

 De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20.

Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.

Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. 

In Nieuw-Lekkerland organiseert Keerpunt, het samenwerkingsverband van vijf verschillende kerkgenootschappen,

een vijftal plaatselijke bijeenkomsten in deze Week van gebed, die allemaal om 19.30 uur beginnen. 

Maandag       21 januari      Gereformeerde Ontmoetingskerk

Dinsdag         22 januari      Herv.  Gemeente Maranatha

Woensdag     23 januari      Geref.  Kerk Vrijgemaakt, Hoeksteen 

Donderdag    24 januari      Vrije Baptistengemeente (Maranatha-kerk)

Vrijdag           25 januari      Herv.  Gem.  Kinderdijk-Middelweg, Rehoboth

Zoeken
Nieuws
Dagelijks Woord
Recent gewijzigd
Meest gelezen